Gå til hovedindhold

Trafikministeriets vurdering af DSB’s tilbud på togtrafik i Midt- og Vestjylland

Indhold

  Trafikministeriet har ikke hidtil kommenteret den nøjere baggrund for afvisningen af DSB’s tilbud. Dette er sket ud fra hensynet til DSB, da der som led i vurderingen er behandlet en række fortrolige forretningsmæssige oplysninger.

  Efter aftale med DSB’s formandskab vil ministeren imidlertid give følgende redegørelse for de væsentligste årsager til afvisningen. Redegørelsen er af oversigtsmæssig karakter. Det understreges, at de detaljerede oplysninger, som er indeholdt i trafikministerens redegørelse til Folketingets Trafikudvalg, fortsat er undergivet fortrolighed, hvilket DSB’s formandskab er indforstået med.

  -Jeg er glad for, at DSB’s formandskab har givet mig mulighed for at uddybe lidt nærmere, hvorfor vi har valgt at afvise DSB’s tilbud.

  -Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at såvel DSB’s som Trafikministeriets vurdering bunder i skøn for den fremtidige udvikling. Vi er blot ikke enige om denne vurdering og den usikkerhed, der knytter sig til det af DSB afgivne tilbud.

  -Det drejer sig bl.a.  om forventningerne til passagerfremgangen. DSB regner med  en passagerfremgang på ca. 45 pct. over udbudsperioden 2003-2010. Trafikministeriet har vurderet dette forhold grundigt med eksterne eksperter og konkluderer, at en sådan passagerfremgang næppe vil kunne realiseres.

  -Et andet forhold er, at DSB forventer at kunne få fuld momsrefusion på leasingudgifter til nye tog til et engelsk leasingselskab, således at DSB hverken betaler moms i Danmark eller i England. Trafikministeriet har vurderet, at denne mulighed nok vil forsvinde inden udgangen af kontraktperioden, og at det er usikkert, om det er muligt at lave alternative konstruktioner, som giver samme momsbesparelse for DSB.

  -Hertil kommer, at DSB har regnet med stigninger i reallønnen på 0,5 pct. årligt, mens Trafikministeriet har vurderet, at den fremtidige reallønsudvikling vil ligge tæt på 2 pct. årligt, svarende til forventningen i Finansministeriets seneste Finansredegørelse.

  -Desuden indeholder omkostningsbudgettet i  DSB’s tilbud en række områder, hvor der er budgetteret stramt. Herved indeholder budgettet for den udbudte trafik ikke nævneværdige reserver til at imødegå en for DSB ugunstig udvikling. Ministeriet har dog på visse områder fundet eksempler på, at DSB har foretaget en mere forsigtig budgettering.

  -Endelig vurderer Trafikministeriet, at DSB’s tilbud med et forventet overskud på 2 til 5 mio. kr. årligt for den udbudte trafik er meget lavt i forhold til størrelsen af den samlede forretning og usikkerheden i tilbuddet. Der skal derfor kun ganske få udsving i forventningerne til, før DSB’s tilbud er underskudsgivende. DSB lægger derimod vægt på, at det afgivne tilbud giver det samlede DSB en tilfredsstillende forrentning af den egenkapital, som anvendes på de udbudte strækninger.

  -Alt i alt har Trafikministeriet samlet vurderet, at der er en overvejende sandsynlighed for, at DSB’s tilbud ikke vil udvise overskud  over den samlede periode, og at tilbuddet dermed ikke er i overensstemmelse med det regelsæt for DSB, der skal sikre fair konkurrencevilkår.       

  -Trafikministeriets samlede faglige vurdering af DSB’s tilbud har således medført, at Trafikministeriet har måttet afvise DSB’s tilbud. Beslutningen er i fuld overensstemmelse med den juridiske rådgivning, Trafikministeriet har modtaget i sagen, siger trafikminister Flemming Hansen.