Underskrift af kontrakten med ARRIVA Danmark A/S

29. januar 2002

 Kontrakten om kørsel af togtrafik i Midt- og Vestjylland underskrives i morgen kl. 10.30 i Trafikministeriet. Til stede ved underskrivelsen vil være: Trafikminister Flemming Hansen, departementschef Thomas Egebo og adm. direktør for ARRIVA Danmark A/S, Johnny Hansen samt næstfmd. i bestyrelsen for ARRIVA Danmark A/S, Ebbe H. Kristiansen. Pressen indbydes herved til at fotografere kontraktunderskrivelsen.

Underskrivelsen af kontrakten forgår i Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal 27, i mødelokale 2 - på anden sal.