Vedr. Ekstra Bladets artikler om Statens Luftfartsvæsen den 15. ds.

15. juli 2002

 -Jeg er overrasket og  forundret over de oplysninger om Statens Luftfartsvæsen, der kan læses i Ekstra Bladet i dag, udtaler trafikminister Flemming Hansen. Der er ifølge artiklerne tale om udbetaling af ganske store beløb til enkeltpersoner.

-Jeg har derfor omgående bedt om en grundig og fyldestgørende redegørelse fra Statens Luftfartsvæsen om de forhold, der rejses i Ekstra Bladets artikler. Redegørelsen skal ligge på mit bord om senest 3 uger.

-Jeg har samtidig aftalt med formanden for Folketingets Trafikudvalg, at redegørelsen så snart den foreligger sendes til Folketinget.