Gå til hovedindhold

Vil Socialdemokratiet begå forligsbrud?

Indhold

   

  Folketingsmedlem Poul Andersen (S) har i går sendt trafikminister Flemming Hansen et brev med en række forslag, der kunne indgå i,  ”en samlet løsning omkring broselskabernes økonomi og brotaksterne.” Trafikminister Flemming Hansen har følgende kommentarer til brevet:

  -Jeg er fuld af forundring over, at Socialdemokratiet nu her efter at have været i opposition i 2½ måned, begynder at løbe fra de aftaler som man har indgået – og i det hele taget løber fra en politik man selv i høj grad har udformet og forsvaret. Det er utroværdigt og viser med al tydelighed, at partiet er i krise.

  -Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er temmelig overrasket over nogle af forslagene, specielt vedrørende brotaksterne. Det var i hvert fald helt andre meldinger, der kom fra Socialdemokratiet, da de havde regeringsmagten.

  -De kraftige nedsættelser af brotaksterne, der foreslås, vil klart være økonomisk uansvarlige. Hvis de yderligere kombineres med nedsættelser af jernbanens betalinger til de faste forbindelser, vil det gå økonomisk helt galt i broselskaberne. Når man stifter en gæld, så skal den også tilbagebetales.

  -I øvrigt har Socialdemokratiet åbenbart i den korte tid, de har været i opposition helt glemt, at spørgsmålet om taksterne på Øresundsforbindelsen hører under det dansk-svenske Øresundsbro Konsortium, hvorfor der ikke uden videre kan træffes danske politiske beslutninger herom.

  -Hvad angår spørgsmålet om økonomien i de danske landanlæg forventer jeg, at der vil komme en rapport i marts måned. Denne rapport vil jeg naturligvis drøfte med forligspartierne. Men før jeg har modtaget rapporten kan jeg ikke sige, om Socialdemokratiets forslag  efter regeringens opfattelse er brugbare.

  -Vedrørende Femern forbindelsen kan jeg oplyse, at der vil komme en rapport om resultaterne af den såkaldte interessetilkendegivelsesrunde omkring 1. maj. Også denne rapport vil blive drøftet med forligspartierne.

  -Væsentlige dele af det analysegrundlag, der efterspørges af Socialdemokratiet, er således under udarbejdelse.

  -Socialdemokratiets meldinger er så urealistiske, at de må give stof til eftertanke om, hvorvidt partiet forsat bakker op omkring det samarbejde om Storebælts- og Øresundsforbindelserne, der har været gældende gennem snart mange år. Det håber jeg er tilfældet.

  -Nu vil jeg i første omgang indkalde forligspartierne til en drøftelse, når et grundlag for det er udarbejdet. Så må vi se, hvor Socialdemokratiet står.