Gå til hovedindhold

Aftale for de næste ti år om bedre veje og baner

Indhold

  Finanslovsforhandlingerne om investeringer på trafikområdet er netop afsluttet. Der er blevet indgået forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er ovenud tilfreds med den aftale, der er indgået. Det er en af de største samlede planer for trafikinvesteringer, der nogensinde er foretaget.

  -Aftalen omfatter investeringer på trafikområdet for de kommende ti år, og vil give betydelige udvidelser af både vej- og banenettet.

  -Den kollektive trafik får et markant løft, der indebærer udvidelser af togtrafikken og mærkbare forbedringer jernbanenettets kvalitet.

  -Der gennemføres endvidere en række vejprojekter, som forbedrer kapaciteten på en række trafikalt belastede strækninger. Samtidig forbedres forbindelserne mellem og inden for landsdelene.

  -De nye trafikinvesteringer skal skabe gode rammer for den fortsatte økonomiske vækst, bl.a. ved at afhjælpe trængselsproblemer.

  -Jeg er glad for, at forliget er blevet bredt, til trods for at Socialdemokraterne indtil videre ikke har haft mod til at deltage, hvilket jeg beklager. Det har ikke skortet på opfordringer – ikke mindst fra trafikordførerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti, henholdsvis Svend Heiselberg og Kaj Ikast. Men Socialdemokraterne har stadig chancen for at tilslutte sig forliget.

  Aftaleteksten kan læses på Trafikministeriets hjemmeside: www.trm.dk under ’Publikationer’.