Gå til hovedindhold

Aftale om ændringer i aftalen af 23. oktober 2002 om færgebetjeningen af Bornholm

Indhold

  Nedenfor redegøres for ændringer i aftalen af 23. oktober 2003 om den fremtidige samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm.

  Det sker bl.a. på baggrund af Trafikudvalgets behandling af lovforslaget samt diverse henvendelser, den ganske omfattende debat i de lokale medier, følgegruppens drøftelser bl.a. med Kontaktrådet og senest følgegruppens / Trafikudvalgets besøg på Bornholm, hvor man havde møde med  Kontaktrådet, Bornholms Amtsråds Økonomiudvalg, regionsborgmesteren og de to viceregionsborgmestre samt med Pendlerforeningen og Passagerforeningen.

  På baggrund af ovennævnte bliver aftalen ændret og gjort mere detaljeret på en række områder:

  ·                     Kravet til RoPax-færgen ændres, så den skal have en kapacitet på minimum 1.400 meter til biler, lastbiler, trailer mv. samt plads til minimum 400 passagerer, heraf kahytsplads til minimum 100 personer.

  ·                     En ekstra RoPax-færge indsættes på overfarten Rønne-Køge, således at der vil være natsejlads i begge retninger.

  ·                     Kravet til hurtigfærgen ændres således, at den skal have kapacitet til minimum 220 personbilenheder.

  ·                     Der skal som minimum være tre daglige hurtigfærge-afgange mellem Rønne og Ystad i skulder- og højsæsonen.

  ·                     Derudover fremrykkes indsættelse af tonnage på Rønne-Ystad således, at der allerede fra 2004 vil være

  ·         fem afgange med hurtigfærge fredag-søndag i højsæsonen, hvilket er en udvidelse med en afgang fredag og søndag,

  ·         fire afgange mandag og fem afgange fredag i skuldersæsonen, hvilket er en udvidelse med en afgang de pågældende dage, og

  ·         en pulje på fem afgange med hurtigfærgen til supplement i forbindelse med skæve helligdage.

  ·                     Som forudsat i forbindelse med indgåelsen af aftalen af 23. oktober 2002 udvides frekvensen på overfarten Rønne-Ystad yderligere med

  ·         en ugentlig afgang med hurtigfærgen i skuldersæsonerne i både 2006, 2007 og 2008, og

  ·         en ugentlig afgang i højsæsonen med konventionel færge i 2006 og yderligere en i 2008.

  ·                     Det vindende rederi kan vælge at løse det relativt begrænsede behov for godstransport mellem Rønne og Ystad på en af to måder:

  ·         Enten ved, som forudsat i aftalen af 23. oktober 2002, at sejle en daglig tur året rundt med RoPax-/konventionel færge eller

  ·         ved at indsætte en hurtigfærge, som kan løfte godsmængden; dvs. den som minimum skal have plads til 50 høje meter og kunne bære lastbiler og trailere.

  ·                     En konventionel færge svarende til den i aftalen af 23. oktober 2002 skal året rundt kunne indsættes som erstatningstonnage for hurtigfærgen eller RoPax-færgen inden for 24 timers varsel.

  Merudgiften hertil er opgjort til ca. 23 mio. kr. ekstra årligt, hvoraf 13 mio. kr. finansieres ved at reducere takstnedsættelserne. Det vurderes, at de øvrige 10 mio. kr. kan rummes indenfor den givne økonomiske ramme. Der vil derefter være 27 mio. kr. til takstnedsættelser.