Gå til hovedindhold

Bedre vilkår for vejtransport mellem Danmark og de Baltiske lande

Indhold

   

  I dag har Færdselsstyrelsen indgået aftale i Tallinn med myndighederne fra Estland, Letland og Litauen om afskaffelse af udvekslingen af de bilaterale kørselskontingenter.

  Hidtil har vejtransport mellem de Baltiske lande og Danmark krævet tilladelse reguleret ved kvoter.

  Aftalen indebærer, at der fra den 1. oktober 2003 ikke længere skal udveksles kørselstilladelser for transporter til, fra og igennem nævnte lande.

  Aftalen omfatter ikke de rent indenlandske transporter, den såkaldte cabotagekørsel.

  En tilsvarende aftale om afskaffelse af tilladelseskvoter blev indgået med Polen sidste efterår.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er meget tilfreds med den aftale, Færdselsstyrelsen har indgået med myndighederne fra de Baltiske lande. Effektiv transport er en væsentlig forudsætning for en udnyttelse og udvikling af Østersøområdets vækstpotentiale.

  -Den afregulering, der nu har fundet sted med Polen og de Baltiske lande, er et vigtigt bidrag til den erhvervsmæssige udvikling i Østersøregionen og de bagved liggende lande. Det er oplagt, at dansk erhvervsliv, herunder transporterhvervet, står overfor store udviklingsmuligheder i regionen.

  -Jeg skal også fremhæve, at jeg er glad for, at aftalen har den fulde opbakning fra transporterhvervets organisationer, International Transport Danmark og Dansk Transport og Logistik.

  -Samtidig indebærer aftalen en væsentlig forenkling af de administrative byrder for både vores transporterhverv og vore myndigheder.