Gå til hovedindhold

Blæksprutte til trafikministerens forkontor

Indhold

  Blæksprutte til trafikministerens forkontoriets

  egejstring

  Ministerens sekretær ønsker nye udfordringer – her er derfor et tilbud til dig!

   

  Arbejdsopgaver

  Du bliver en del af trafikministerens ministersekretariat, der foruden dig består af to ministersekretærer, en chauffør, en pressechef samt en student.

   

  Ministersekretariatet er ansvarlig for ministerbetjeningen, herunder ministerens kalender og post, kontakten til Folketinget og ministerier, tilrettelæggelse og gennemførelse af ministerens rejser/møder, kontakten til pressen samt udarbejdelse af taler og artikler.

   

  Dine opgaver vil blive som sekretær for ministeren at varetage ministerens kalender, journalisere ministerens post, bestille mødemateriale, varetage statsråds- og ministermødesager, bestille og afregne rejser, servicere i forbindelse med møder, bistå ved varetagelse af kontakten til Folketinget samt andre ministerier og samarbejdsparter, samt varetage øvrige sekretæropgaver.

   

  Kvalifikationer

  Du har en god kontoruddannelse, erfaring som sekretær og gode evner for samarbejde. Du er desuden serviceorienteret, har situationsfornemmelse og er udadvendt og selvstændig. Endelig er du fleksibel, indstillet på at overarbejde under spidsbelastninger og har godt humør – også i stressede situationer. Du må meget gerne have flair for it.

   

  Vi tilbyder

  et spændende, udfordrende og ansvarsfuldt job tæt på ministeren, gode kolleger i et udviklingsorien eret og engageret arbejdsmiljø og en god omgangstone. Du får gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

   

  Trafikministeriet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor kvinder og mænd, uanset etnisk baggrund, til at søge stillingen.

   

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Du ansættes i henhold til Finansministeriets fællesoverenskomst med Statsansattes Kartel og organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK. Ansættelsen sker i øvrigt efter principperne for Ny Løn.

   

  Du må være indstillet på skiftende arbejdstider samt i perioder overarbejde. Til stillingen er der i denne forbindelse knyttet et rådighedstillæg på 2.756 kr. pr. måned. Trafikministeriets departement ønsker at besætte stillingen som forkontormedarbejder snarest muligt.

   

  Vil du vide mere?

  Så er du velkommen til at kontakte ministersekretær Line Thornbjerg Larsen på telefon 33 92 43 74 eller personalechef Ulla Bach Rosendal på telefon 33 92 43 31.

   

  Ansøgningsfrist

  Den 20. februar 2003, kl.12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne 8 og 9.

   

  Ansøgningen mærket “Forkontormedarbejder” sendes til:

   

  Trafikministeriet

  Personale- og Sekretariatskontoret

  Frederiksholms Kanal 27

  1220  København K