Bred støtte til motorvej mellem Ønslev og Sakskøbing

20. maj 2003

 

Folketinget vedtog i dag, forslag til lov om udbygning af Sydmotorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing.

Forslaget blev vedtaget med stemmer fra et bredt flertal af Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten.

-Jeg er meget glad for den brede opbakning fra Folketingets partier, som har sikret, at det nu er muligt at udbygge motortrafikvejen mellem Ønslev og Sakskøbing til motorvej.

-Med vedtagelsen af lovforslaget i dag er der skabt grundlag for, at udbygningen kan forløbe planmæssigt.

-Der er nu taget et vigtigt skridt i retningen af at sikre bedre forhold for trafikanterne på strækningen mellem Ønslev og Sakskøbing. Udbygning til motorvej vil bidrage til bedre trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Den ca. 14 km lange motortrafikvej mellem Ønslev og Sakskøbing, kan efter tidsplanen forventes taget i brug som motorvej i år 2007.

Lovforslaget L 197 kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk, mens yderligere oplysninger om projektet kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk.