Gå til hovedindhold

Cykelkonference i København den 2. juni 2003

Indhold

   

  Cyklen udgør et fleksibelt, billigt, sundt og miljørigtigt transportmiddel. Det er derfor vigtigt, at mulige initiativer for at fremme brugen af denne transportform løbende overvejes og udvikles. Cykelkonference 2003, der finder sted mandag den 2. juni i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33 i København, yder et bidrag hertil.

  Trafikminister Flemming Hansen, der åbner konferencen, udtaler:

  -Jeg er meget tilfreds med at konstatere, at der er bred interesse for at medvirke til udviklingen af idéer og initiativer, der kan sikre bedre vilkår for landets cyklister. Cykeltrafikken er jo billig - både for samfundet og for den enkelte, og det er samtidig en transportform, der bidrager positivt til vores sundhed.

  Konferencen rummer indlæg fra både ind- og udland om cykeltrafik, infrastruktur, pendling, parkering og kampagner. Endvidere er der indlæg om  "mobility management" – et begreb der bedst kan oversættes til initiativer, der kan bidrage til at påvirke transportens omfang og form. Mobility management dækker således både kampagner og informationsvirksomhed, der sigter på at få trafikanterne til at vælge andre og mere miljøvenlige transportformer.

  Endvidere vil der være en udstilling knyttet til konferencen. Et af de temaer, der i bogstaveligste forstand fylder meget på udstillingen, er udstyr til parkering af cykler. Der vil bl.a. blive vist eksempler på to-etages parkering, som der i disse år er en stigende efterspørgsel efter. Udover faciliteter i forbindelse med parkering rummer udstillingen også nye og spændende elektroniske trafikløsninger til fordel for cykeltrafikken.