Gå til hovedindhold

De nordiske trafikministre drøfter Femern Bælt

Indhold

  De nordiske trafikministre mødes i disse dage - 9.-10. september 2003 - i Grythyttan i Sverige. I den forbindelse mødes de også med deres kolleger fra de baltiske lande.

  På mødet er bl.a. transportpolitikkens betydning for regional udvikling blevet drøftet. Endvidere er planerne om en fast forbindelse over Femern Bælt blevet drøftet på basis af et oplæg fra trafikminister Flemming Hansen.

  De seneste trafikprognoser viser bl.a., at Femern projektet vil få meget stor betydning for erhvervslivet i de andre nordiske lande, først og fremmest Sverige, men også Norge. Således skønnes omkring en tredjedel af al svensk godstransport til og fra det europæiske Kontinent komme til at  gå via en fast forbindelse over Femern Bælt. Når det drejer sig om jernbanetransport stiger andelen til omkring to tredjedele.

  Ser man på de forskellige landes andele af godstransporten over Femern Bælt fremgår det af trafikprognoserne, at mere end 60 pct. vil være gods til og fra Sverige. Andelen af norsk gods er omkring 10 pct.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Vi har haft en vældig god drøftelse mellem de nordiske trafikministre, både af temaet om transportpolitikkens betydning for regional udvikling og af Femern projektet.

  -De tal, der er fremkommet, viser tydeligt, hvor vigtigt Femern projektet er for de andre nordiske lande. De vil konkret komme til at få væsentlige fordele for erhvervslivet og befolkningerne ved at blive knyttet nærmere det europæiske Kontinent. Derfor er der også stor interesse for Femern Bælt hos mine nordiske kolleger. Jeg er sikker på, at det vil medvirke til, at der efterhånden også vil komme en debat om projektet i de andre nordiske lande.

  -Ud fra et nordisk perspektiv mener jeg, at Femern Bælt forbindelsen kan medvirke til at fastholde Skandinavien som en konkurrencedygtig region i vækst i en fremtid præget af stadig stigende internationalisering.

  -Forbindelsen er i TEN rapporten med på listen over projekter, der prioriteres af EU. Det er netop fordi, det er en vigtig forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Således er projektet af fælles europæisk interesse, idet EU-støtten netop gives til udbygning af særligt strategisk vigtige infrastrukturprojekter.