Gå til hovedindhold

”Den blå landevej”: Effektiv transport

Indhold

  Havne er centrale knudepunkter for transport og dermed også afgørende for en konkurrencedygtig søtransport. I rapporten ”Den Blå Landevej” foreslår Søfartsstyrelsen og Trafikministeriet, at mindre virksomheder på havne- og transportområdet går sammen i partnerskaber og netværk. Formålet er at skabe effektive transport- og logistikløsninger.   

  Rapporten ”Den Blå Landevej” viser, hvordan den danske havnesektor kan styrkes. Rapporten indeholder en række eksempler på udvikling og nytænkning i danske havne igennem de seneste år.

  Rapporten viser også, at der stadig er en række barrierer, som kan forsinke den positive udvikling. Barriererne skyldes til dels, at området er kendetegnet ved mange små virksomheder og manglende samarbejde omkring udvikling af nye effektive transportløsninger. Dertil kommer, at IT ikke udnyttes tilstrækkeligt. Endvidere har en række havne  flaskehalsproblemer ved transport af gods til og fra havnen.

  Fremtidens transport bliver kendetegnet ved konkurrence på avancerede logistik- og serviceydelser. Det kræver fokus på nye samarbejdsformer, bedre IT-løsninger og kompetenceudvikling. Med ”Den Blå Landevej” fremlægger Trafikministeriet og Søfartsstyrelsen nu en række forslag til udvikling indenfor havne- og transportområdet.

  Rapportens forslag lægges frem til drøftelse i erhvervet med sigte på inspiration og igangsætning af udviklingsaktiviteter. Samtidig indbyder Søfartsstyrelsen og Trafikministeriet transporterhvervet til en dialog omkring rapportens konklusioner og anbefalinger.

  Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Mogens Schrøder Bech, Søfartsstyrelsen, tlf. nr. 3917 4501 og fuldmægtig Jess Nørgaard, Trafikministeriet, tlf. nr.  3392 4370.

  Se rapporten her: www.sofartsstyrelsen.dk og www.trm.dk .