Gå til hovedindhold

EU´s trafikministre støtter nye transportprojekter

Indhold

  De europæiske trafikministre fra både de nuværende og kommende medlemslande mødtes den 4. og 5. juli 2003 i Napoli under italiensk formandskab. På mødet drøftede man den netop offentliggjorte rapport om, hvordan man kan sætte mere gang i de store europæiske transportprojekter (TEN-T) frem til år 2020.

  Ministrene var enige om, at der er behov for yderligere at fremme udviklingen af projekterne for at øge de europæiske økonomiers konkurrenceevne og sikre, at det indre marked kan fungere. Hertil kommer, at der er et stort behov for nye transportforbindelser for at binde de nye medlemslande sammen med de gamle.

  Det samlede investeringsbehov i ny transportinfrastruktur frem til år 2020 anslås til 600 mia. euro (4.500 mia. kr.). Heraf udgør udgifterne til de store, prioriterede projekter 248 mia. euro (1.860 mia. kr.). En fast forbindelse over Femern Bælt er et af disse projekter.

  Hovedparten af finansieringen af de nye projekter skal fremskaffes via medlemslandenes offentlige budgetter, eller gennem betaling fra brugerne. Men også EU budgettet vil kunne bidrage. I den nye rapport anbefales at loftet for den maksimale støtte, der kan gives via den særlige TEN bevilling, hæves fra de nuværende 10 til 20 pct.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Vi havde en god drøftelse mellem trafikministrene om den nye rapport. Det er helt afgørende for borgerne og erhvervslivet i Europa, at der sker den nødvendige udbygning af transportinfrastrukturen.

  -Jeg glæder mig ikke mindst over, at en fast forbindelse over Femern Bælt – både selve forbindelsen og de nødvendige landanlæg - er med på listen over prioriterede projekter. Det viser, at dette projekt ikke kun skal anskues ud fra en dansk-tysk vinkel, men i lige så høj grad en europæisk.

  -Jeg er også meget tilfreds med, at den nye rapport anbefaler, at den maksimale støtteprocent til visse grænseoverskridende projekter – herunder Femern - hæves til 20. Forslaget herom støttes af Europa-Parlamentet, og jeg håber, at det også snart kan vedtages af Ministerrådet. Det vil øge muligheden for, at vi kan få endnu mere støtte til Femern projektet end de 10 pct., vi har forudsat indtil nu.