Gå til hovedindhold

Femern Bælt på den politiske dagsorden i Tyskland

Indhold

   

  Mandag aften afholdes en konference i Berlin om en fast forbindelse over Femern Bælt. Konferencen er arrangeret af  delstatsregeringerne i Schleswig-Holstein og Hamborg, Vestsjællands Amt, Storstrøms AMT samt Region Skåne.

   

  Konferencen ledes af Heide Simonis og Bernd Rohwer, henholdsvis ministerpræsident og trafikminister i Schleswig-Holstein. Blandt deltagerne er politikere fra bl.a. Forbundsdagen i Berlin samt repræsentanter fra især tysk erhvervsliv.

   

  På konferencen er der fra dansk side indlæg fra trafikminister Flemming Hansen og amtsborgmester Ivan Olsen, Storstrøms Amt. Fra tysk side gives der indlæg fra vicetrafikminister (parlamentarisk statssekretær) Angelika Mertens samt repræsentanter fra de berørte regioner.

   

  Trafikminister Flemming Hansen vil i sit indlæg redegøre for de perspektiver, der ligger i at binde Skandinavien og Tyskland tættere sammen ved at bygge en fast forbindelse over Femern Bælt. Denne forbindelse skal endvidere ses som et vigtigt led i skabelsen af et transeuropæisk transportnet. Endvidere vil trafikministeren redegøre for de gode erfaringer, vi har i Danmark med de faste forbindelser over Storebælt og Øresund.

   

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

   

  -Femern forbindelsen diskuteres mere og mere i Danmark. Hidtil har der ikke for alvor været en debat i Tyskland. Derfor er jeg meget glad for at der er taget initiativ til at afholde denne konference, der givetvis har bidraget til at få sat Femern Bælt projektet på den politiske dagsorden, også i Tyskland. I den forbindelse glæder jeg mig over den meget positive melding, der for nylig er kommet fra min tyske kollega, Manfred Stolpe, om at Tyskland er ved at være parat til at gå videre med projektet.

   

  -Vi er nu meget tæt på at have et tilstrækkelig grundlag for at kunne træffe de nødvendige dansk-tyske politiske beslutninger om projektet. De vil kunne drage nytte af de meget positive erfaringer, vi har haft i Danmark med de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Det gælder også den måde, vi har valgt at finansiere forbindelserne på, nemlig ved lån med statslige garantier, hvor lånene tilbagebetales gennem brugerbetaling.

   

  -Jeg ser meget frem til at mødes med Manfred Stolpe i slutningen af året. Jeg håber, at det vil lykkes os at indgå en principaftale om Femern Bælt projektet, især i de vigtige spørgsmål omkring organisering og finansiering af projektet.

   

  -Det skønnes, at en fast forbindelse vil kunne være færdig omkring 10 år efter, at den endelige beslutning om at bygge forbindelsen er truffet. Således er det fra dansk side opfattelsen, at forbindelsen vil kunne stå klar i 2015, såfremt vi snart har en afgørelse.