Gå til hovedindhold

Femern Bælt projektet topprioriteret af EU

Indhold

  På et møde i dag i Bruxelles er der i rådet af transportministre blevet opnået enighed om de nye retningslinier for udvikling af de transeuropæiske net. Det betyder bl.a., at der er enighed om en revideret liste over store transportinfrastrukturprojekter i det udvidede EU. Et af projekterne er en fast forbindelse over Femern Bælt, der således vil få topprioritet og dermed mulighed for betydelige tilskud fra EU. Rådet af økonomi- og finansministre har for nylig besluttet at hæve loftet for EU støtte fra 10 til 20 pct. for grænseoverskridende projekter. Dermed skabes der mulighed for, at Femern projektet eventuelt kan opnå højere støtte end de 10 pct., der har indgået i beregningerne af projektets økonomi.

  De nye retningslinier indeholder også en række projekter til udvikling af de såkaldte ”sømotorveje”, d.v.s. maritime forbindelser mellem medlemslandene. En af sømotorvejene skal forbinde landene omkring Østersøen. Fremover vil der derfor kunne gives EU støtte til at fremme disse forbindelser, ikke mindst til forbedring af til- og frakørselsmulighederne i havnene.

  De reviderede retningslinier kan først endeligt vedtages, når Europa Parlamentet har udtalt sig om forslaget.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes transportministrene at nå til enighed om de nye retningslinier. Det er især vigtigt, at en fast forbindelse over Femern Bælt nu får topprioritet i EU. Projektet vil ikke kun blive til stor gavn for Danmark og Tyskland, men også for de andre lande i det udvidede EU. Det vil således binde hele det skandinaviske område tættere sammen med det europæiske Kontinent.

  -I sammenhæng med beslutningen om at hæve loftet for EU støtte til 20 pct. er der skabt ny fremdrift i Femern Bælt projektet, hvilket jeg er overbevist om vil kunne lette vejen frem mod en snarlig dansk-tysk aftale om de næste skridt frem mod realiseringen. Vi skal først have drøftet sagen i regeringen.

  -Ligeledes er jeg glad for, at der er opnået enighed om den nye ”sømotorvej” i Østersøen. Det vil betyde, at Danmarks forbindelser med især de nye medlemslande omkring Østersøen vil blive styrket.