Gå til hovedindhold

Femern – et fælles dansk-tysk projekt

Indhold

  I anledning af dagbladet Børsens leder i går ”Danmark må tage ansvar for Femernbroen” udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Jeg er naturligvis glad for den stærke opbakning til Femern projektet, der kommer til udtryk i gårsdagens leder i ”Børsen”. Men lad mig sige det helt utvetydigt: Den faste forbindelse over Femern Bælt er et fælles dansk-tysk projekt.

  -Jeg kan godt forstå, at Børsen og andre er ivrige for at komme i gang med byggeriet af en fast forbindelse over Femern Bælt. Det er jeg også. Men jeg synes, at man skal slå koldt vand i blodet. Der er ingenlunde tale om, at Tyskland har sagt nej til projektet, heller ikke det tyske Finansministerium. Der er stillet er række relevante spørgsmål om finansieringen, som for tiden er ved at blive undersøgt.

  -For at Femern forbindelsen skal blive en succes er det afgørende, at der bliver tale om et fælles projektet, der bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem de to berørte lande. Det var også tilfældet med den dansk-svenske Øresundsforbindelse. Derfor tror jeg ikke, at det vil gavne sagen, hvis Danmark skulle tilbyde at stå for projektet alene. Det er også tvivlsomt, om et sådant tilbud ville blive accepteret fra tyske side.

  -Projektet vil i øvrigt ikke kun blive til gavn for Danmark og Tyskland, men for hele Europa, og i særdeleshed de andre nordiske lande, der for nylig har tilkendegivet deres opbakning til en fast Femern forbindelse. Også i EU er der stor opbakning til projektet, hvilket er kommet til udtryk ved at det er optaget på den nye liste over de prioriterede transportinfrastrukturprojekter.

  -Efter at jeg mødtes med min tyske kollega, Manfred Stolpe, i marts måned er der reelt kommet  mere tempo over den tyske beslutningsproces. Derfor føler jeg mig overbevist om, at det vil lykkes at finde en fælles takt med tyskerne, når jeg i løbet af nogle måneder mødes på ny med  min tyske kollega.