Gå til hovedindhold

Femern projektet har fortsat høj prioritet i EU

Indhold

    Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en rapport til Det europæiske Råd om et europæisk vækstinitiativ. En vigtig del af initiativet er at fremme udbygningen af de transeuropæiske transportnet. Initiativet bygger derfor på den liste på i alt 29 prioriterede projekter, der er indeholdt i det forslag til revision af retningslinierne for transportnettene, som Kommissionen fremsatte for nylig. Femern Bælt projektet samt de tilhørende landanlæg er med på denne liste.

    Fælles for de 29 projekter er, at de skal være færdige inden år 2020. Efter sagens natur er der betydelige forskelle på, hvor langt man er kommet i beslutningsprocessen i de enkelte projekter. For Femern projektet er datoen for færdiggørelsen således anslået til år 2014.

    De transportprojekter, der er meget tæt på at komme i gang, vil efter sagens natur få en positiv virkning for vækst og beskæftigelse i de nærmest kommende år. Men det fremgår af Kommissionens rapport, at de øvrige projekter på listen vil indgå i vækstinitiativet, når de er tilstrækkelig fremskredne i relation til politiske beslutninger m.v. i de respektive lande.

    En beslutning om Femern projektet forberedes for indeværende intensivt mellem Danmark og Tyskland. Trafikminister Flemming Hansen og den tyske trafikminister Manfred Stolpe planlægger i begyndelsen af næste år, at underskrive en aftale om de næste skridt frem mod realiseringen af projektet. Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

    -Jeg er glad for at Femern projektet er med på den liste over prioriterede transportprojekter, som Kommissionen netop har fremlagt. Det viser endnu en gang, at der er tale om et projekt af stor betydning for den europæiske integration. Ligeledes er der god fremdrift i de dansk-tyske forhandlinger om projektet, men det er ikke muligt at fastsætte selve starttidspunktet for byggearbejdet på nuværende tidspunkt. Men jeg vil gerne understrege, at projektet, når det kommer i gang, vil styrke vækst og beskæftigelse i Danmark og Europa.