Femern som et fælles dansk-tysk projekt

01. marts 2003

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Jyllands-Posten bringer i dag en artikel med overskriften ”Planer om ren dansk Femern forbindelse”.

-For at der ikke skal herske misforståelser vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm, at det danske mål, når jeg om kort tid mødes med min tyske kollega, er at opnå enighed om at gå videre med projektet som et dansk-tysk fælles projekt.

-Det er klart, at når det drejer sig om et så vigtigt projekt, gøres der mange overvejelser, og der drøftes mange forskellige modeller. Artiklen i Jyllands-Posten er imidlertid ikke korrekt, når den bringer læserne det indtryk, at der er seriøse overvejelser om at realisere projektet på en anden måde end som et fælles dansk-tysk projekt.