Gå til hovedindhold

Fokus på lokale trafiksikkerhedsplaner skal forbedre trafiksikkerheden

Indhold

  En lokal trafiksikkerhedsplan er med til at sætte trafiksikkerheden på dagsordenen i kommunen og målrette kommunens arbejde med at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Samtidig kan planen skabe et godt grundlag for de politiske beslutninger og prioriteringen af kommunens ressourcer.

  En opgørelse fra 2002 viser, at knap en femtedel af landets kommuner endnu ikke har vedtaget en lokal trafiksikkerhedsplan.

  Derfor har Vejdirektoratet til støtte for dette arbejde lavet en ”Lokal Trafiksikkerhedsguide”. Her kan kommunerne finde inspiration til arbejdet med en lokal trafiksikkerhedsplan. Desuden har trafikministeren afsat godt 2 mio. kr. til støtte for udarbejdelse af lokale trafiksikkerhedsplaner. De kommuner, som endnu ikke har udarbejdet en lokal trafiksikkerhedsplan kan søge om støtte herfra inden 1. september 2003. Trafiksikkerhedsguiden kan sammen med ansøgningsskema ses på www.vejsektoren.dk.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Regeringen prioriterer arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden højt. Det er samtidig afgørende for regeringen, at dette arbejde er effektivt og målrettet. En lokal trafiksikkerhedsplan er et godt redskab for den enkelte kommune, når indsatsen for at skabe en mere trafiksikker kommune skal målrettes og prioriteres.

  -I forbindelse med ansøgninger fra de kommuner, der gerne vil udarbejde en trafiksikkerhedsplan, vil tildelingen blive foretages, så de kommuner, hvor risikoen for at komme til skade i trafikken er høj, vil have første prioritet. På den måde får vi mest trafiksikkerhed for pengene.