Forberedelse af et salg af aktier i Post Danmark A/S

06. juni 2003

 

Trafikministeriet offentliggør i dag resultaterne af en foranalyse vedrørende salg af aktier i Post Danmark A/S.

 

I foranalysen, som er udarbejdet af det internationale finansielle rådgivningsfirma Rothschild, er det bl.a. blevet undersøgt, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt forud for et salg, og hvordan et aktiesalg bedst muligt kan finde sted.

 

Analysen slår fast, at Post Danmark A/S er en veldreven virksomhed. Samtidig gøres det klart, at postmarkedet, og hermed Post Danmark A/S, står over for en udvikling præget af liberalisering og øget konkurrence fra elektroniske kommunikationsformer.

 

Ifølge analysen, er det en vigtig forudsætning for at begynde den egentlige salgsproces, at de fremtidige regulatoriske rammer for postsektoren lægges fast, således at det er klart for potentielle investorer, hvilke vilkår Post Danmark A/S skal virke indenfor i de kommende år.

 

Det konkluderes endvidere i analysen, at en børsnotering ikke umiddelbart er en oplagt metode at gennemføre et aktiesalg på. I stedet nævnes et salg til strategiske investorer – dvs. andre postoperatører – som en nærliggende mulighed, men også salg til finansielle investorer ses som en mulighed.

 

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

 

-Med udarbejdelsen af foranalysen er der skabt et godt grundlag for at gå videre med privatiseringen af Post Danmark A/S.

 

-Trafikministeriet vil nu sammen med ministeriets finansielle rådgiver gennemføre en såkaldt ”markedsscreening”, hvor vi nøje undersøger, hvilke investorer i markedet som er interesseret i at købe aktier i Post Danmark A/S. Vi udelukker ikke nogen på forhånd, og vi vil gå objektivt og grundigt til værks. Ingen har fået lovning på aktierne.

 

-På den måde udnytter vi tiden frem til, at vi har fastlagt de fremtidige rammer for postsektoren, bedst muligt, og får skabt forudsætningen for en hurtig og effektiv gennemførelse af den efterfølgende egentlige salgsproces.

 

-Fastlæggelsen af de fremtidige rammer for postsektoren skal ske i samarbejde med Folketingets partier, som allerede er indkaldt til en drøftelse i indeværende måned.

 

Resultatet af foranalysen i en dansk og en engelsk udgave findes på Trafikministeriets hjemmeside, www.trm.dk under rubrikken ”Publikationer”.