Gå til hovedindhold

Forstærket indsats til reduktion af partikelforureningen

Indhold

  Regeringen har i dag offentliggjort en redegørelse fra et tværministerielt udvalg, der har beskæftiget sig med luftforurening med partikler.

  Partikelforurening har en række sundhedsskadelige effekter, der især udgør et problem i byområderne. En væsentlig del af udslippet af ultrafine partikler stammer fra trafikken, herunder bl.a. fra de tunge (diesel)køretøjer.

  I EU sker der en regulering af partikeludslip fra tunge køretøjer, via de såkaldte EURO-normer. Disse er løbende blevet skærpet. Ved EURO 4-normens ikrafttrædelse i 2006, vil det tilladelige partikeludslip fra nye køretøjer være reduceret med over 95 pct. siden 1993.

  EURO-normerne til nye køretøjer har allerede medført et større fald i det samlede partikeludslip fra tunge køretøjer i takt med udskiftningen af ældre køretøjer. Denne udvikling forstærkes med indførelsen af EURO 4. Det forventes således, at partikeludslippet fra lastbiler i byer halveres inden for de næste 5 år.

  Med henblik på at sætte yderligere skub i udviklingen kan miljøzoner være et målrettet initiativ, der reducerer partikelniveauet i de områder, hvor problemet er størst. Der er i dag mulighed for at udføre forsøg med miljøzoner for de kommuner, der ønsker at prioritere dette.

  Trafikminister Flemming Hansen siger:

  - Regeringen er meget opmærksom på den danske befolknings udsættelse for partikelforurening og de sundhedsskadelige effekter  forureningen medfører. Det er derfor også positivt, at de miljømæssige stramninger på EU-plan rent faktisk virker og løbende bidrager til en bedre luftkvalitet især i vores byer. Regeringen ønsker derfor fortsat at støtte op om og aktivt arbejde for fremme af miljøvenlige køretøjer gennem normarbejde i internationalt regi.

  Trafikministeren fortsætter:

  - Regeringen vil ligeledes stille sig positiv over for kommuners eventuelle ønsker om at indføre og dokumentere effekten af miljøzoner som et godt, supplerende initiativ målrettet mod de områder, hvor problemerne er størst.

  Rapporten kan hentes på Trafikministeriets hjemmeside på www.trm.dk, og vil senere også foreligge i trykt form.