Gå til hovedindhold

Fri konkurrence på syn af køretøjer

Indhold

  Præsentation SBI.ppt

  Tale pressebrefing.doc

  Trafikminister Flemming Hansen har i dag på et pressemøde beskrevet den fremtidige model for organiseringen af synsproduktionen i Danmark, som i dag er det eneste land i EU, hvor synsopgaven varetages af en statslig myndighed.

  Modellen indebærer følgende:

  Pr. 1. september 2004 åbnes der mulighed for, at lokale autoværksteder kan udføre omsyn. Hermed behøver kunderne kun af henvende sig ét sted, i modsætning til i dag, hvor kunder både skal på værksted og efterfølgende syn hos SBI.

  Pr. 1. januar 2005 åbnes der mulighed for, at andre virksomheder på visse vilkår vil kunne blive autoriseret til at udføre syn. SBI vil derefter være en blandt flere synsvirksomheder. Der vil som med autoværkstederne blive ført tilsyn med kvaliteten af synene. Samtidig slippes priserne for syn fri, dog med en statslig fastsat maksimumspris indtil 1. januar 2007.

  Ved udgangen af 2005 sælges hele SBI, dvs. at staten ikke vil bibeholde nogen ejerandel. På dette tidspunkt er markedet således fuldt liberaliseret og privatiseret.

  -Dette er efter min opfattelse en optimal model udtaler trafikministeren. Det er min grundlæggende holdning, at Staten ikke skal løfte opgaver, som lige så godt kan udføres af private. Det bør derfor altid undersøges om statslig produktionsvirksomhed kan liberaliseres.

  -Det har vi gjort med synsproduktionen, og har fundet, at synsproduktionen godt kan liberaliseres.

  -Modellen indebærer mange fordele for kunderne, der vil få frit valg mellem synssteder, flere synssteder, priskonkurrence samt en tidsbesparelse ved omsyn fortsætter trafikministeren.

  -Som en sikring for kunderne bliver der et prisloft for en kortere periode -indtil der er etableret  konkurrence på markedet. På den måde er kunderne garanteret, at der ikke kommer prisstigninger i en periode, hvor markedet endnu ikke har sat sig.

  Regeringen fremsætter lovforslag om den fremtidige organisering af synsproduktionen i Danmark i slutningen af januar 2004.