Gå til hovedindhold

Havne: Trafikministerens kommentarer til Konkurrencestyrelsens redegørelse 2003

Indhold

   

  Konkurrencestyrelsen har i dag udsendt Konkurrenceredegørelse 2003, der bl.a. indeholder en analyse af de danske havne.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning :

  -Jeg hilser Konkurrencestyrelsens redegørelse om havnene i Danmark velkommen. Havnene yder et væsentligt bidrag til transporten i dag, og hvis havnenes ydelser kan forbedres, vil det være en fordel for både transportkøbere og forbrugere. Der er således behov for en kritisk gennemgang af de bindinger, havnene i dag er underlagt.

  -Jeg er af den opfattelse, at en række af Konkurrencestyrelsens anbefalinger kræver yderligere analyser. Det gælder bl.a. vurderingerne af potentialet for omfordelingen af gods fra vej og bane til søtransport. Søtransport er i mange tilfælde et godt alternativ til transport på land, men ikke på de helt korte strækninger.

  -Videre finder jeg, at det er meget væsentligt, at man i analyserne inddrager konsekvenserne af de initiativer, der har været på havneområdet i de seneste år.

  Flemming Hansen henviser til, at der med den eksisterende havnelovs ikrafttræden den 1. januar 2000 skete ganske store liberaliseringer på havneområdet. Med Havneloven forsvandt den tidligere eksisterende beskyttelse af godsomsætning på de offentlige havne, og loven opfordrer til øget konkurrence om godset.

  Trafikministeren udtaler endvidere:

  -Det er vigtigt at se fremtidens havne som kommercielle og dynamiske transportcentre frem for den traditionelle opfattelse af en havn som klassisk infrastruktur. Men det er vigtigt, at ændringer omkring den fremtidige havnepolitik sker i samarbejde med erhvervet, også henset til at staten efterhånden har overdraget næsten alle de tidligere statshavne til kommuner og amter.

  Dette vil være udgangspunktet for Trafikministeriets igangværende overvejelser om fremtidens havnepolitik. Konkurrenceredegørelse 2003 vil indgå i denne proces. Videre vil Trafikministeriet samarbejde med Konkurrencestyrelsen og Søfartsstyrelsen vedrørende mulighederne for havnene i fremtiden.