Gå til hovedindhold

Ingen nye tyske signaler om Femern forbindelsen

Indhold

  Departementschef Thomas Egebo har i dag haft et kort møde med sin tyske kollega, statssekretær Ralf Nagel, som led i de to ministeriers løbende drøftelser af spørgsmål af fælles interesse.

  På mødet bekræftede Ralf Nagel, at der ikke er nye tyske signaler vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt i forhold til meldingerne fra mødet den 11. marts 2003 mellem trafikminister Flemming Hansen og den tyske trafikminister Manfred Stolpe.

  Det undersøgelsesprogram, der blev aftalt mellem ministrene, forløber godt og fuldstændig som planlagt. Det indebærer, at embedsmænd fra de to landes trafikministerier udarbejder en rapport, hvori der især redegøres for, hvorledes en fast forbindelse kan organiseres og finansieres. Rapporten vil foreligge til december 2003 med henblik på en stillingtagen på et møde mellem de to landes trafikministre.

  Bygning af en fast  forbindelse involverer meget betydelige økonomiske størrelser. Derfor er de danske og tyske Finansministerier også involveret i de igangværende undersøgelser.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Der er intet belæg  for den artikel, som dagbladet Politiken bringer i dag. Tværtimod skrider det dansk-tyske undersøgelsesprogram  planmæssigt frem. En talsmand for den tyske trafikminister Manfred Stolpe har i dag meddelt, at det tyske syn på artiklen i Politiken er fuldstændig sammenfaldende med det danske. 

  -Jeg er sikker på, at der vil komme et godt resultat ud af  det møde, jeg skal have med min tyske kollega til december. Jeg kan i øvrigt konstatere,  at tyskerne er interesserede i den statsgaranti lånemodel, som vi har brugt til Storebælts- og Øresundsbroerne.

  -Femern Bælt projektet nyder stor bevågenhed i EU. Det er for nylig kommet til udtryk i en rapport om de transeuropæiske transportnet. Rapporten fremhæver projektet som et prioriteret projekt for EU. Det betyder, at der kan forventes betydelig EU-støtte til både selve den faste forbindelse og landanlæggene.