Gå til hovedindhold

Ingen nye tyske signaler vedrørende Femern Bælt

Indhold

  Det udkast til den tyske ”Bundesverkehrswegeplan”, der er omtalt i Flensborg Avis forleden, indeholder ingen ændrede tyske signaler vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt i forhold til hvad der blev tilkendegivet af trafikminister Manfred Stolpe på mødet med trafikminister Flemming Hansen den 11. marts 2003.

  Trafikminister Flemming Hansen siger i den anledning:

  -Således omtaler planen de igangværende dansk-tyske drøftelser om en brugerfinansieret forbindelse over Femern Bælt, ligesom der afsættes beløb til en række tyske landanlæg til forbindelsen.

  -Når der ikke i planen er afsat penge til en fast forbindelse skyldes det den enkle kendsgerning, at den indtil videre forudsættes finansieret ved brugerbetaling, og ikke ved offentlige midler. Af samme grund er der heller ikke i den seneste danske investeringsplan afsat penge til en fast forbindelse over Femern Bælt.

  -Trafikministeriet har endnu ikke haft lejlighed til at analysere planen i detaljer.

  -Allerede i torsdags gav jeg denne orientering til Folketingets Trafikudvalg.