Gå til hovedindhold

Invitation til pressen: Trafikministeren åbner Vejdirektoratets nye TrafikInformationsCenter

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen indvier i morgen den 6. august Vejdirektoratets nye TrafikInformationsCenter (T.I.C.).

  T.I.C. flytter fra og med den dag til nye, mere tidssvarende lokaler og har i den forbindelse samlet alle centrets funktioner indenfor vej- og trafikinformation, beredskab og hele det redaktionelle område – herunder internetportalen www.trafikken.dk – under eet tag.

  T.I.C. har i takt med den vækst i trafikken, der har fundet sted i de senere år, gennemgået en omfattende udvikling og er blevet meget bred i sin formidling og indsamling af informationer. F.eks. varetager T.I.C. trafikledelsen i forbindelse med større arbejder på vejnettet, der medfører omlægninger af trafikken. T.I.C. indsamler i den forbindelse aktuelle trafikdata, der herefter omgående meldes ud til trafikanterne via de elektroniske medier. T.I.C.’s arbejde kendes ligeledes fra trafikmeldinger i radio og på TV.

  T.I.C. varetager endvidere i dag langt flere opgaver end blot trafikinformationen - ansvaret gælder således nu bl.a. også det aktuelle beredskab for statsvejene. Til disse beredskabsopgaver hører, at T.I.C. nu besvarer opkald fra nødtelefonerne langs motorvejene og rekvirerer den nødvendige assistance.

  De to opgaver – trafikinformation og beredskab – hænger snævert sammen og kræver begge en fuldstændig opdateret viden om de fysiske forhold på vejene og trafiksituationen her og nu. Betingelserne for at løse disse opgaver vil blive væsentligt bedre i centrets nye moderne lokaler.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  - Når vi færdes i trafikken har vi alle, som enkeltpersoner et stort ansvar. Et ansvar som gør, at vi skal køre efter reglerne og efter forholdene. Ved at forbedre den løbende trafikinformation gør vi det nemmere for den enkelte bilist at indrette sig efter de aktuelle forhold. Derved kan vi forhåbentlig også gøre det mere sikkert for os alle at færdes i trafikken.

  - Med de nye lokaler som Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter indvier har vi skabt nogle moderne og tidssvarende rammer for de løbende bestræbelser på at sikre et højt og betryggende informations- og beredskabsniveau på de danske veje.

  I forbindelse med indvielsen af det ny T.I.C. ”klipper ministeren også snoren” til Vejdirektoratets nye trafikinformationssystem i motorvejstrekanten mellem Kolding, Vejle og Fredericia. Systemet ligner det, som københavnerne kender som TRIM. Det kommer til at gavne ca. 80.000 daglige trafikanter i denne del af landet, fordi de får bedre information og dermed lejlighed til at tilrettelægge deres kørsel mere hensigtsmæssigt i forhold til trafikken. Systemet er døbt TRIM-trekant-Trafikkort.

  Trafikministeren udtaler i den forbindelse:

  - Med det ny trafikinformationssystem i Trekantsområdet har vi taget et betydeligt skridt i retning af undgå de uheldige episoder, som vi med mellemrum har oplevet i området i de senere år. De 80.000 trafikanter, der dagligt færdes på vejnettet i området vil modtage en bedre og mere opdateret information om situationen på vejene og dermed få bedre muligheder for løbende at indrette deres kørsel efter forholdene – til gavn for både sikkerheden og fremkommeligheden. 

  Pressen er hermed inviteret til åbningen af T.I.C. og trafikinformationssystemet i Kolding, Vejle og Fredericia onsdag den 6. august kl. 15.

  Adressen er:
  Vejdirektoratet
  TrafikInformationsCentret
  Niels Juels Gade 13
  1059 København K

  NB! Brug indgangen til Vejdirektoratet, der ligger på hjørnet af Havnegade/Tordenskjoldsgade.

  Yderligere information: Nyhedsredaktør Jørgen Valentiner 33 41 34 14  val@vd.dk