Jens Andersen udnævnt til direktør for den nyoprettede Trafikstyrelse for Jernbane og Færger

18. juni 2003

Trafikminister Flemming Hansen har i dag udnævnt direktør Jens Andersen til direktør for den nyoprettede Trafikstyrelse for Jernbane og Færger.

Den nye styrelse skal stå for udbud af tog- og færgetrafik, planlægning af nye infrastrukturprojekter samt varetage koordinerende og sikkerhedsmæssige hensyn i sektoren. Disse opgaver varetages i dag af Trafikministeriets departement, Færdselsstyrelsen, Banestyrelsen, DSB og Jernbanetilsynet.

Jens Andersen tiltræder stillingen den 1. juli 2003.

Der vil snarest blive udpeget en fungerende direktør for Banestyrelsen.

Jens Andersen, der siden 1999 har været ansat som direktør i Banestyrelsen, er uddannet cand.scient.pol. Forud herfor har Jens Andersen været ansat som direktør i Arbejdstilsynet siden 1995. Fra 1978-1987 har Jens Andersen været ansat i en række ministerier, bl.a. som ministersekretær for socialministeren og finansministeren. Fra 1987-1994 har han været ansat som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Jens Andersen er 50 år, gift og har to børn på 15 og 13 år. 

Jens Andersen kan kontaktes for nærmere oplysninger på 82 34 80 08. Der henvises i øvrigt til Banestyrelsens hjemmeside, www.bane.dk