Gå til hovedindhold

Klagenævnet for Udbud afsiger kendelse om udbuddet af togtrafik i Midt- og Vestjylland

Indhold

  Klagenævnet for Udbud har den 10. oktober 2003 afsagt kendelse i sagen Statsansattes Kartel mod Trafikministeriet, der vedrører Trafikministeriets håndtering af udbuddet af togtrafik i Midt- og Vestjylland.

  Klagenævnet afsagde allerede den 7. oktober 2002 kendelse om, at afvise 3 af Statsansattes Kartels påstande.

  Ved kendelse afsagt den 10. oktober 2003 har klagenævnet udtalt følgende:

  Indklagede [Trafikministeriet] har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet ved i skrivelsen [til DSB] af 17. oktober 2001 at anføre, at henvendelsen skete ”som ordregivende myndighed”, uagtet at formålet med henvendelsen var at få oplysninger om sammensætningen af DSB’s tilbud til brug for indklagedes vurdering af, at DSB’s tilbud opfyldte ”Konkurrenceretlige retningslinier for DSB af 15. december 2000”.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i anledning af Klagenævnet for udbuds kendelse:

  -Jeg har noteret mig, at Klagenævnet for Udbud mener, at Trafikministeriet har brugt et forkert ordvalg, da DSB blev anmodet om oplysninger til brug efterkontrollen af DSB’s tilbud, idet Trafikministeriet har anmodet om oplysningerne som ”ordregiver” og ikke som ”tilsyn”.

  -Jeg konstaterer imidlertid, at klagenævnet anerkender, at Trafikministeriet i forbindelse med udbuddet efter lov om jernbanevirksomhed havde en forpligtelse til at kontrollere, at det tilbud, som DSB havde afgivet, overholdt de konkurrenceretlige retningslinier for DSB.

  -Jeg noterer mig desuden, at klagenævnet mener, at der er tale om en rent formel fejl, som ikke har haft betydning for udbuddets videre forløb, og dermed heller ikke for afvisningen af DSB’s tilbud.

  -Trafikministeriet vil nu studere kendelsen grundigt for at overveje, om sagen skal indbringes for landsretten.

  -Regeringen har med oprettelsen af Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger den 1. juli 2003 nu skabt en klarere opdeling af på den ene side ordregiver på jernbaneområdet og på den anden side ejerskabet til DSB og tilsynet med jernbanevirksomhederne.