Gå til hovedindhold

Kommissionen viser forståelse for de danske synspunkter på færgeområdet

Indhold

  Regeringen har gennem længere tid haft drøftelser med Europa-Kommissionen om mulighederne for at undtage de mindste færgeruter fra EU’s udbudskrav.

  Baggrunden herfor er, at alle erfaringer viser, at de helt små færgeruter ikke er kommercielt interessante, og udbudskravet medfører derfor øgede byrder for kommunerne uden at medføre besparelser på udgifterne til færgefarten.

  På et møde i sidste uge mellem trafikminister Flemming Hansen og EU-kommissæren for transport, Loyola de Palacio, gav kommissæren udtryk for forståelse for de danske synspunkter. Kommissæren oplyste videre, at hun vil sende et forslag om en bagatelgrænse for de mindste færgeruter i intern høring i Kommissionen.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  - Jeg har over for kommissæren redegjort for, at de danske erfaringer med udbud af helt små færgeruter viser, at udbud af de små færgeruter blot medfører øgede administrative byrder uden at give besparelser.

  - Jeg er meget tilfreds med, at kommissær de Palacio har givet tilsagn om sammen med bl.a. Danmark at ville arbejde aktivt for at få fastsat en bagatelgrænse for de mindste færgeruter, og jeg håber, at dette fælles arbejde vil bære frugt. Jeg ser nu frem til i maj måned at modtage Kommissionens udspil.