Gå til hovedindhold

Kritiske spørgsmål til nye tyske vejafgifter

Indhold

  Tyskland indfører fra den 31. august 2003 en vejafgift, den såkaldte MAUT, for de tunge køretøjer på motorveje. Indførelsen af de tyske vejafgifter vil omfatte køretøjer på over 12 ton og bliver det første af sin art i Europa.

  Trafikminister Flemming Hansen har i dag været på demonstrationsbesøg hos det tyske firma Toll Collect i Köln, der har ansvaret for udviklingen og implementeringen af det tyske kørselsafgiftssystem. Flemming Hansen har i denne forbindelse haft lejlighed til at vurdere og stille kritiske spørgsmål vedrørende systemet.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler følgende i forbindelse med besøget:

  -Det tyske vejafgiftssystem vil få stor betydning for de fremtidige transportvilkår i Europa – herunder ikke mindst for de danske vognmænd og virksomheder. Det er afgørende, at dansk erhvervsliv ikke stilles ringere end erhvervslivet i de øvrige lande i den europæiske union. Danske vognmænd skal have ordentlige og fair vilkår i den europæiske konkurrence.

  -Jeg lægger derfor afgørende vægt på, at systemet, når det tages i brug, ikke giver anledning til forskelsbehandling mellem vognmænd fra de forskellige europæiske lande.

  Den tyske stat forventer en indtægt svarende til ca. 25 mia. danske kroner årligt som følge af indførelsen af vejafgiftssystemet.

  Trafikministeriet har i efteråret 2002 igangsat et større analysearbejde om konsekvenserne for bl.a. det danske transporterhverv ved  indførelse af de tyske vejafgifter. Resultaterne af Trafikministeriets analysearbejde forventes offentliggjort i anden halvdel af 2003.