Gå til hovedindhold

Ministeren har tillid til SBIs ledelse

Indhold

  Statens Bilinspektion (SBI) har været ramt af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse siden 6. februar 2003.

  Strejken skyldes utilfredshed hos medarbejderne med en effektiviseringsplan, som ledelsen fremlagde i januar 2003. Effektiviseringsplanen medfører, at de besparelseskrav, der er indlagt i finansloven for 2003, kan udmøntes samtidig med at organisationen effektiviseres.

  -Jeg har tillid til SBI’s ledelse, udtaler trafikminister Flemming Hansen.

  -Der er ingen tvivl om, at SBI har gennemgået en positiv udvikling gennem de senere år blandt andet i form af effektiviseringer. Jeg mener, at offentlige virksomheder i lighed med private altid skal søge at gøre det endnu bedre. Kun ved en aktiv indsats får vi nedbragt de offentlige udgifter og dermed råderum i statskassen til de mange andre ting, vi gerne vil gøre. Derfor skal SBI selvfølgelig leve op til de effektiviseringskrav, der er vedtaget af Folketinget i finansloven.

   Endvidere tilføjer han: -Ledelsen i SBI har gjort det som den skulle. Den har konstateret, at der er pålagt effektiviseringskrav, og derefter valgt at benytte lejligheden til at få effektiviseret virksomheden, så effektiviseringskravene kunne gennemføres uden service- og kvalitetsniveauet for kunderne blev nedsat. På den baggrund er det ekstra beklageligt, at effektiviseringsplanen er blevet modtaget så negativt af medarbejderne.

  Jeg vil indtrængende opfordre parterne til at genoptage forhandlingerne hurtigst muligt for at finde en samlet løsning, som giver ro og de bedst mulige arbejdsbetingelser for både Statens Bilinspektion, medarbejderne og de mange kunder og jeg har i den sammenhæng bedt ledelsen om også at inddrage hovedorganisationerne i forhandlingerne. Jeg forventer, at arbejdet bliver genoptaget, så kunderne ikke længere generes.