Gå til hovedindhold

Netværk styrker transportbranchens konkurrenceevne

Indhold

  Den danske vognmandsbranche er karakteriseret af mange små og mellemstore virksomheder, der befinder sig i en hård konkurrencemæssig situation. Transporterhvervet står i disse år overfor store konkurrencemæssige udfordringer med henblik på at kunne øge kapacitetsudnyttelsen til gavn for erhvervets indtjeningsevne, transportkøberne og miljøet.

  Dansk Transport og Logistik, DTL, og International Transport Danmark, ITD, udgiver i dag, med støtte fra Trafikministeriet en håndbog og et tilhørende ’best-practice’ katalog. Håndbogen og kataloget henvender sig til den enkelte vognmandsvirksomhed, som ønsker at udvikle sine eksisterende samarbejder og netværk eller at etablere helt nye.

  Håndbogen og ’best-practice’ kataloget peger på, at netværkssamarbejde mellem vognmandsvirksomhederne er et godt middel til at opfylde markedets krav om effektive transport- og logistikløsninger, hvor der samtidig opnås en bedre udnyttelse af erhvervets samlede kapacitet.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler følgende i forbindelse med offentliggørelse af håndbogen:

  -Netværk og samarbejde kan uden tvivl bidrage til at styrke udviklingen af det danske transporterhvervs fortsatte konkurrenceevne. Jeg er derfor glad for, at der i ’best-practice’ kataloget er samlet en lang række konkrete eksempler på, hvorledes transportvirksomheder har forbedret deres forretningsgrundlag gennem øget netværkssamarbejde

  -Det er min vurdering, at et øget samarbejde vil kunne bidrage til at styrke transporterhvervets faglige kompetencer og effektivitet til glæde for såvel den enkelte virksomhed, transportkøberne og ikke mindst miljøet. Jeg håber, at håndbogen vil blive til gavn for og blive flittigt brugt af vognmændene.

  På Transportmessen 2003 i Herning den 28. marts vil Færdselsstyrelsen, DTL og ITD i samarbejde med en række vognmandsvirksomheder præsentere håndbogen og ’best-practice’ kataloget.

  De to publikationer kan fås hos Dansk Transport og Logistik, DTL, eller International Transport Danmark, ITD. Publikationerne findes også på internettet på adressen: www.fstyr.dk, www.dtl-dk.dk eller www.transit.dk.