Gå til hovedindhold

Ny manual skal sikre gennemsigtighed og åben dialog

Indhold

   

  Trafikministeriet offentliggør i dag en manual for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. En samfundsøkonomisk analyse siger noget om, hvor meget samfundet får ud af de midler, der anvendes, og udgør således en hjørnesten i de faglige beslutningsgrundlag, Trafikministeriet arbejder med. Med udgivelsen af en manual for udførelsen af sådanne analyser sikres et fælles og gennemsigtigt grundlag for hele Trafikministeriets område.

  Den samfundsøkonomiske manual indeholder såvel en beskrivelse af den anvendte metode som retningslinier for, hvorledes den samfundsøkonomiske analyse udføres og præsenteres i praksis.

  Trafikministeriet arbejder løbende på at forbedre det faglige fundament for de beslutningsgrundlag, der bruges i det daglige arbejde, og som ligger til grund for de politiske afvejninger, der må tages i transportsektoren.

  Der er i udarbejdelsen af manualen lagt stor vægt på at give god plads til den åbne dialog. Ministeriets arbejde med samfundsøkonomisk metode generelt og manualen konkret har således været drøftet bredt ved flere lejligheder. Manualen har desuden i tilblivelsesfasen været drøftet med en række eksperter på området.

  En åben proces giver god mulighed for løbende at justere grundlaget for beslutninger i transportsektoren, og det sætter nye emner på dagsordenen, når der bliver rejst spændende perspektiver i en debat. Det bidrager til nytænkningen og udviklingen af de kreative løsninger. Samtidig giver den åbne dialog mulighed for at drøfte de forudsætninger og afvejninger, der ligger til grund for analyserne. Det kan i sig selv medvirke til en god og afbalanceret forståelse for, hvad analyserne kan bruges til, og hvor de har deres begrænsninger.

  Den samfundsøkonomiske analyse er et meget grundlæggende element i trafikplanlægningen og i udviklingen af strategier for trafikområdet som sådan. Udgivelsen af den samfundsøkonomiske manual sikrer, at der nu etableres endnu bedre rammer at arbejde ud fra.

  Trafikminister Flemming Hansen siger:

  -Jeg lægger stor vægt på, at Trafikministeriet løbende ruster sig fagligt. Det styrker gennemslagskraften af de politiske beslutninger og giver mig et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest transportpolitik for pengene.

  Trafikministeriet arbejder løbende med det samfundsøkonomiske beslutningsgrundlag, og en række publikationer – herunder den samfundsøkonomiske manual – kan hentes på ministeriets hjemmeside www.trm.dk under ’Publikationer’. Manualen kan desuden fås i trykt udgave ved henvendelse til Trafikministeriets planlægningskontor på tlf. 3392 4367.