Gå til hovedindhold

Nye Femern Bælt rapporter

Indhold

  Der foreligger nu yderligere to rapporter om undersøgelserne vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. Rapporterne er tilgængelige på Trafikministeriets hjemmeside, www.trafikministeriet.dk

  Det drejer sig om ”Fehmarnbelt Fixed Link, Financial Analysis – February 2003, Main results”, der indeholder finansielle beregninger for projektet. De finansielle beregninger viser blandt andet, at en fast forbindelse vil kunne finansieres af brugerne og hvis der gives statsgarantier for lånene, vil disse kunne tilbagebetales på 33 år.

  Desuden foreligger rapporten ”Financial Analysis, Traffic Forecast and Analysis of Railway Payment: Summary Report”, som sammenfatter samtlige de nye Femern undersøgelser. Det drejer sig om de ovennævnte finansielle beregninger samt nye trafikprognoser og en analyse af jernbanens betalingsevne. Ifølge de nye trafikprognoser vil ca. 9.000 køretøjer dagligt benytte en fast Femern forbindelse i 2015.

   

  De nye Femern rapporter er udarbejdet i samarbejde med det tyske trafikministerium og da arbejdssproget er engelsk, er rapporterne også udarbejdet på engelsk. En dansk oversættelse af sammenfatningsrapporten er under udarbejdelse.

   

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

   

  -Med de seneste rapporter om en fast forbindelse over Femern Bælt er vi kommet et vigtigt skridt længere i arbejdet med at forberede en dansk-tysk stillingtagen til projektet.

   

  -Jeg skal opfordre alle, der interesserer sig for dette vigtige projekt, til at studere de nye rapporter, således at vi kan få en god debat.

   

  -Jeg vil mødes med min tyske kollega Manfred Stolpe, inden årets udgang. Her vil vi på grundlag af en rapport med vurdering af bl.a. forskellige modeller for organisering og finansiering af projektet træffe en beslutning om de næste skridt.