Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af embedsmandsrapporten ”Overvejelser om fremtidens postpolitik” 28. november 2003

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen har nu modtaget en rapport om udviklingen og udfordringerne i postsektoren i de kommende år udarbejdet af et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra Finansministeriet, Trafikministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

  Rapporten indeholder ud over analyser af postsektoren desuden en række anbefalinger til indholdet i en fremtidig postpolitik i lyset af den stigende konkurrence, EU’s liberaliseringsproces og de teknologiske udfordringer.

  Rapporten ”Overvejelser om fremtidens postpolitik” offentliggøres fredag den 28.november 2003, kl. 10.00.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Jeg har set frem til denne rapport med store forventninger, fordi det ligger mig meget på sinde, at vi dermed får et kvalificeret grundlag for de videre politiske overvejelser om fremtidens postpolitik.

  -Postområdet er er en meget vigtig del af det moderne samfunds samlede kommunikations- og transportstruktur. Samtidig er det et område i udvikling og forandring.

  -Den politiske udfordring består i at tilrettelægge en politik, der giver de bedste vækstbetingelser for en dynamisk udvikling af sektoren, herunder en sund konkurrence, og samtidig fastholder sikkerheden for levering af en række basale ydelser af god kvalitet til gavn for borgere og virksomheder.

  -Det er tale om et meget komplekst område, og jeg er derfor glad for, at rapporten grundigt belyser de vigtigste aspekter og udfordringer i nutiden og fremtiden for en velfungerende postsektor.

  -Jeg har noteret mig med tilfredshed, at rapporten behandler de væsentlige spørgsmål – spørgsmål som har offentlighedens interesse – og anviser fremadrettede løsninger.

  -Rapportens analyser og anbefalinger vil være udgangspunkt for de politiske drøftelser, og jeg er overbevist om, at vi her har et godt grundlag for at fastlægge en postpolitik med et virkeligt fremtidsperspektiv.

   Rapporten kan bestilles hos Trafikministeriet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, telefon 33923355.

  Rapporten er endvidere tilgængelig på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk under ”Publikationer”.