Pressemeddelelse om besøg i Firenze

11. april 2003

Ministeren har i dag sammen med DSB’s ledelse deltaget i et besøg i Firenze for at inspicere fremstillingen af de 83 nye tog af typen IC4, som er under levering til DSB. Togene skal fra 2004 indsættes i fjerntrafikken mellem København og Jylland, og vil betyde at køreplanen kan forbedres fra 2006, når alle togsæt er leveret. Togene består af 4 fast sammenkoblede vogne. Der er endvidere indgået kontrakt om levering af yderligere 23 togsæt af en tilsvarende type i en 2 vognsudgave.

Det er tale om en ganske betydelig investering på mere end 5 mia. kr. som staten herved engagerer sig i.

I den anledning udtaler trafikministeren:

-Jeg har i dag haft lejlighed til at besigtige de nye tog til fjerntrafikken, som aktuelt er en af de største offentlige investeringer på trafikområdet. Jeg glæder mig til de nye tog og synes, det er flot, at vi i Danmark har råd til at investere i et sådant kvalitetsniveau for de rejsende i den kollektive trafik. Jeg føler mig overbevist om,  at de nye tog vil være et væsentligt aktiv for DSB og for bestræbelserne på at øge konkurrenceevnen i togtrafikken.