Gå til hovedindhold

PRESSEMEDDELELSE: Regeringen offentliggør 10 årig investeringsplan

Indhold

  20. februar 2003

   

  Regeringen offentliggør 10 årig investeringsplan

  Finansministeren og trafikministeren offentliggjorde i dag regeringens investeringsplan for de næste 10 år. Investeringsplanen er ét element i den række af udspil for styrket vækst i det danske samfund, som regeringen præsenterer her i foråret.

  Investeringsplanen omhandler en lang række statslige investeringsområder, herunder IT-investeringer, boligområdet, uddannelses- og forskningsområdet, kulturområdet, justitsområdet og trafikområdet. Med investeringsplanen fastlægges rammerne for de næste 10 års offentlige investeringer. Dermed er der sikret et solidt grundlag for de kommende års investeringsbeslutninger.

  - Regeringen vil sikre en bedre prioritering og større effektivitet i de offentlige investeringer. Regeringen vil samtidig løfte investeringsniveauet med 2 procent realt om året som forudsat i de økonomiske fremskrivninger. Det skaber grundlag for fortsatte betydelige investeringer, der er afgørende for de kommende års vækst og velstand, siger finansminister Thor Pedersen.

  Investeringsplanen lægger op til en samlet statslig investeringsramme på i alt 65 mia. kr. Der er allerede truffet politisk beslutning om investeringer for 23 mia. kr. Der er således et betydeligt råderum på 42 mia. kr. til kommende beslutninger om nye anlægsprojekter.

  Finansminister Thor Pedersen fortsætter:

  - Der er mange nye projekter på investeringsplanen, men regeringen lægger samtidig op til at friholde en betydelig reserve. Der skal ikke træffes beslutning her og nu om alle statslige anlægsinvesteringer de næste 10 år. Tværtimod. Vi kender ikke alle fremtidens behov, og derfor skal der være plads til at beslutte nye projekter de kommende år i forhandlinger med Folketingets partier.

  - Som noget nyt vil regeringen som led i indsatsen for større effektivitet fremme udbygningen af offentlig-private partnerskaber, hvor der lægges op til at igangsætte to pilotprojekter, ét på trafikområdet og ét på byggeområdet. Det kan også give værdifuldt input til udviklingen af den offentlige sektor.

  Der afsættes i investeringsplanen i alt 26 mia. kr. på transportområdet over de næste 10 år. Der er allerede taget politisk beslutning om investeringer for ca. 11 mia. kr. Regeringen foreslår i investeringsplanen, at der nu tages beslutning om konkrete investeringer for yderligere 7 mia. kr.

  Der afsættes desuden en anlægspulje på 1 mia. kr. til kapacitetsforbedringer og øget trafiksikkerhed. Puljen kan ligeledes anvendes til medfinansiering af amtslige og kommunale projekter i tilfælde, hvor der er tale om fælles statslige og regionale interesser.

  - Det har været afgørende for regeringen, at investeringsplanen på trafikområdet afspejler den meget langsigtede betydning trafikinvesteringer har. Derfor er det også meget vigtigt allerede nu at overveje, hvordan vi ser udviklingen på trafikområdet om både 5 og 10 år. Kun sådan kan vi sikre såvel en sammenhængende planlægning af trafikinvesteringerne som  en fornuftig investeringstakt, der tager hensyn til økonomiske rammer for samfundsøkonomien, tilføjer trafikminister Flemming Hansen.

  - Regeringen har lagt vægt på med investeringsplanen at tage væsentlige skridt i retning af at løse nogle af hovedstadsområdets trafikale problemer og samtidig sikre en fornuftig balance i investeringerne mellem de forskellige dele af landet, siger trafikminister Flemming Hansen.  

  Trafikminister Flemming Hansen fortsætter:

  Vi er overbeviste om, at investeringsplanens projektforslag repræsenterer en god måde at prioritere indsatsen på i de kommende år. Jeg glæder mig personligt til en god og konstruktiv dialog om regeringens prioriteringer – også i offentligheden generelt. Jeg glæder mig over, at vi nu har fået  en grundigt gennemarbejdet investeringsplan, der vil tjene som et godt bidrag til den fremtidige udvikling af trafiksektoren.

   

   

  _________________________

  Den samlede investeringsplan kan findes på www.fm.dk og Trafikministeriets supplement til investeringsplanen på www.trm.dk fra kl. 13.00 d.d.