Gå til hovedindhold

Principaftale om normalisering af togtrafikken i Midt- og Vestjylland

Indhold

   

  DSB, Arriva og Trafikministeriet har i dag underskrevet en principaftale, der har til formål at normalisere togtrafikken i Midt- og Vestjylland.

  Med principaftalen har parterne forpligtet sig til hurtigst muligt at ville indgå de nødvendige kontrakter, således at DSB efter kontrakt med Trafikministeriet i perioden fra den 13. april 2003 og frem til køreplansskiftet i december 2003, udfører togtrafikken på strækningen Århus-Langå-Struer. Strækningen indgår fortsat i Arrivas forretningsområde og på Arrivas forretningsbetingelser.

  Arriva forventes i december 2003 at råde over tilstrækkelig mange lokomotivførere til, at selskabet vil kunne overtage driften også på denne strækning og sikre en stabil og pålidelig togtrafik på alle Arrivas jernbanestrækninger. Principaftalen betyder, at Arriva indtil december vil kunne anvende sine egne ressourcer til at sikre en stabil og pålidelig togdrift på de øvrige af selskabets strækninger. Frem til og med den 12. april 2003 vil Arriva gennemføre driften med tog og togbusser som beskrevet i Arriva plan af 6. februar 2003.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  Jeg er særdeles tilfreds med, at det er lykkedes at finde en løsning, der sikrer togtrafikken i Midt- og Vestjylland.

  Kontrakten mellem Trafikministeriet og DSB vil indebære følgende hovedelementer:

  ·         at DSB med egne tog og egne lokomotivførere forestår togtrafikken på strækningen Århus-Langå-Struer.

  ·         at Arrivas forretningsbetingelser fortsat gælder for strækningen.

  ·         at billetindtægterne på strækningen fortsat tilfalder Arriva.

  • at Arrivas kundeservicemedarbejdere fortsat forestår billettering og servicering i togene på strækningen.

  Den samlede løsning er udgiftsneutral for staten, men skal forelægges for Folketingets Finansudvalg i forbindelse med ministeriets indgåelse af kontrakt med DSB.

  DSB og Arriva vil i samarbejde med Dansk Jernbaneforbund arbejde for, at der fra 1. april 2003 fortsat udlånes lokomotivførere på frivillig basis fra DSB.

   

  Om processen udtaler trafikministeren:

  ”For mig har det været altafgørende, at pendlerne og brugerne bliver sikret en normaliseret togtrafik - kundernes tilfredshed er afgørende. Jeg var enig med de trafikpolitiske ordførere, der den 6. februar 2003 tilkendegav, at det var uacceptabelt med en togbus-ordning helt frem til 1. oktober 2003. Derfor har vi presset på og arbejdet med en for alle brugbar løsning af problemerne for passagererne i Midt- og Vestjylland.

  Arriva har for at sikre passagererne togtrafik indgået denne principaftale, hvilket jeg er meget tilfreds med. Jeg er også meget tilfreds med, at DSB på ganske kort tid vil kunne påtage sig at udføre denne ekstra togtrafik for Trafikministeriet, der indebærer en betydelig ændring af virksomhedens planer.

  Der udestår nu et betydeligt arbejde for både DSB og Arriva og deres medarbejdere med at få togtrafikken normaliseret, men jeg mener, at der med den foreliggende principaftale er opnået de bedst mulige rammer for, at der findes en god løsning til gavn for passagererne, men også for Arriva og DSB samt ikke mindst deres mange medarbejdere. ”

  Principaftalen vil være tilgængelig på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk