Gå til hovedindhold

Rapport om konsekvenser for Danmark af indførelse af tysk kilometerafgift for lastbiler udsendes i dag

Indhold

  Tyskland indfører pr. 31. august 2003 kørselsafgifter for tunge køretøjer over 12 ton på de tyske motorveje. Afgiften for de store lastbiler bliver på 0,12 EUR pr. km i stedet for de 0,15 EUR, der var annonceret oprindeligt.

  Afgiften forventes senere ændret efter politiske forhandlinger i Tyskland og godkendelse i Europa kommissionen, så afgiften øges til de 0,15 EUR pr. km, der først var tiltænkt.

  Danmark er et af de lande, der har den største eksportandel gående til eller gennem Tyskland. Regeringen finder det derfor vigtigt, at det belyses, hvilke konsekvenser en afgift på de tyske motorveje har for det danske eksporterhverv og de danske eksportvognmænd.

  Den netop offentliggjorte rapport udgør de første konklusioner fra udvalgets arbejde. Der er i denne første fase set på konsekvenserne af de tyske afgifter i en situation, hvor de øvrige europæiske lande fortsætter med de gældende afgiftssystemer – herunder det eksisterende eurovignet-samarbejde.

  -Indførelsen af den tyske afgift for store lastbiler er en sag jeg følger meget tæt. Jeg er ked af, at Tyskland har valgt at træde ud af Euro-vignet ordningen, der ellers har omfattet vores vigtigste samhandelspartnere, udtaler Flemming Hansen.

  Det er vurderingen i rapporten, at omkostningsstigningen - set i relation til andre omkostningselementer i internationale transporter, som eksempelvis lønomkostninger - er begrænset. Afgiften på 0,15 EUR pr. km vil betyde en gennemsnitlig forøgelse af transportomkostningerne på vejgods, der berører Tyskland, på 5 pct.

  -Det er dog beklageligt, at indførelsen af den tyske kørselsafgift, Maut, vil betyde en forøgelse af transportomkostningerne, siger Flemming Hansen.

  Der vil dog være forskel på, hvordan forskellige brancher rammes af afgiften. Eksport til det øvrige Skandinavien fra Danmark vil således få en konkurrencemæssig fordel af den tyske afgift, mens tunge, lavværdi varer til Tyskland eller længere sydpå relativt set må ventes at blive belastet hårdere.

  Det vil i visse tilfælde være muligt at reducere afgiftsbetalingen ved eksempelvis at skifte til en mere miljøvenlig emissionsklasse. Således vurderes det, at en vognmand ved at skifte fra en euro 2 eller 3 norm til en norm svarende til euro 4 kan spare 80-100.000 kr. på afgiften i løbet af 4-5 år. Euro 4 lastbilerne forventes at blive markedsført ultimo 2005.

  Et andet alternativ er en egentlig effektivisering af vejgodstransporten, så den enkelte bil udnyttes bedre, eksempelvis gennem eksport af flere producenters varer på samme lastbil eller øget samarbejde vognmændene imellem.

  Trafikministeren fortsætter: -Jeg håber, vognmandsbranchen vil bruge denne nye udfordring positivt, og lade den tyske afgift give afsæt til en endnu bedre kapacitetsudnyttelse og planlægning af de internationale transporter.

  Det vurderes, at afgiften vil medføre en forøgelse af jernbanetransporten i Danmark på omkring 12 pct. svarende til en mindre reduktion af trafikarbejdet på vejene på ca. 1 pct. Den øgede jernbanetrafik skyldes først og fremmest svenske eksportørers øgede brug af jernbane gennem Danmark.

  Udvalget vedrørende kørselsadfærd er aktuelt ved at analysere forskellige scenarier for afgiftssystemerne i Danmark og Europa. Konklusionerne af disse analyser foreligger i anden halvdel af 2003.

  Trafikminister Flemming Hansen afslutter: Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om der på længere sigt skal ske ændringer i de danske transportafgifter. Som udgangspunkt mener jeg, at vi bør søge en fælles europæisk løsning. Jeg mener dog også, at vi løbende må tage stilling til dette, når vi ser, hvilke konkrete konsekvenser, det tyske system får.

  Rapporten kan læses på trafikministeriets hjemmeside: www.trm.dk under publikationer.