Gå til hovedindhold

Rapport om motorvejsulykker

Indhold

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker offentliggør i dag sin anden temarapport om ulykker på motorveje.

  Rapporten er en dybdeanalyse af 39 alvorlige ulykker på motorveje, og på baggrund heraf indeholder rapporten en række resultater og anbefalinger, der kan medvirke til at forbedre trafiksikkerheden på motorveje i fremtiden.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler på baggrund af rapporten:

  -Det fremgår af rapporten, at for høj fart er en faktor i mange af de analyserede ulykker. Det er ikke alene for høj fart i forhold til de gældende hastighedsgrænser, men i stort omfang for høj fart i forhold til de aktuelle trafikale forhold.

  -Jeg hæfter mig ved, at i samtlige ulykker indgår trafikantens adfærd som en af de faktorer, der har medvirket til, at ulykken opstod. Det viser med al tydelighed, at der fortsat er et stort potentiale for at sætte ind overfor uhensigtsmæssig trafikantadfærd.

  -I forbindelse med beslutningen om at sætte hastighedsgrænsen op til 130 km/t på halvdelen af motorvejsnettet, har regeringen iværksat en række tiltag, der skal bidrage til at højne sikkerheden på de danske motorveje, herunder bl.a. vejtekniske forbedringer på de strækninger, hvor det bliver tilladt at køre 130 km/t og forsøg med brug af særlige afstandsmærker for at vejlede bilisterne i at holde korrekt afstand til forankørende.

  -Der iværksættes samtidig en række indsatser, der sender et klart og tydeligt signal om, at de nye hastighedsgrænser skal respekteres – intensiveret politimæssig kontrol, højhastighedstillæg samt en betinget frakendelse af kørekort ved kørsel med en hastighed på 160 km/t eller derover.

  -Når alle disse indsatser er nævnt, må det ikke glemmes, at motorveje fortsat er den sikreste vejtype at færdes på. I 2002 var ulykkesrisikoen på øvrige hovedlandeveje 3 gange højere end på motorveje, og på kommuneveje er ulykkesrisikoen 4 gange højere end på motorveje.

  -Jeg kan afslutningsvis love, at regeringen i den kommende tid vil studere kommissionens anbefalinger med henblik på at lade anbefalingerne indgå i det videre arbejde med forbedring af trafiksikkerheden på motorvejene.