Gå til hovedindhold

Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om Jernbanetilsynet

Indhold

  Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning til statsrevisorerne om Jernbanetilsynet. I den anledning udtaler Trafikminister Flemming Hansen:

  -Trafikministeriet tager Rigsrevisionens beretning til efterretning.

  -Jernbanetilsynet vil nu gennemgå beretningen med henblik på at identificere samtlige anbefalinger og kritikpunkter mv. med det formål at implementere hhv. forbedre disse.

  -Ligeledes vil beretningen indgå i arbejdet med etableringen af sikkerhedsmyndighedsområdet i Trafikstyrelsen.

  -Jernbanen skal fortsat have et højt sikkerhedsniveau. Regeringen har derfor både tilført Jernbanetilsynet flere ressourcer og overvejet organiseringen af  myndighedsvaretagelsen på området.

  Umiddelbart efter den nuværende regerings tiltræden fik Jernbanetilsynet på finansloven for 2002 et permanent årligt bevillingsløft på 2 mio. kr.

  Regeringen iværksatte i foråret 2002 en analyse af organiseringen af myndighedsområdet inden for jernbanesektoren. Dette arbejde har bl.a. resulteret i udarbejdelsen af et lovforslag, hvorefter sikkerhedsmyndighedens arbejde deles, således at der etableres en fælles havarikommission for jernbaner og luftfart samtidig med at de øvrige opgaver som sikkerhedsmyndighed overføres til Trafikstyrelsen. Lovforslag herom vil snart blive fremsat.

  I forbindelse med denne ændring foreslår regeringen, at der bliver tilført yderligere 5 årsværk til jernbanesikkerhedsområdet.