Gå til hovedindhold

Støtte til kommunale trafiksikkerhedsplaner

Indhold

  I de senere års samarbejde mellem stat, amter og kommuner på trafiksikkerhedsområdet har der bl.a. været stor fokus på udarbejdelse af lokale trafiksikkerhedsplaner.

  En lokal trafiksikkerhedsplan er en kommunal plan med lokale mål og indsatser, der kan øge trafiksikkerheden. Planen er baseret på en kortlægning af ulykker, utryghed og trafikale forhold

  En opgørelse foretaget i 2002 viser, at 63 kommuner endnu ikke har udarbejdet en lokal handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratet har derfor som hjælp og inspiration til kommunerne samlet alle erfaringer og idéer til, hvordan man udarbejder en lokal trafiksikkerhedsplan på www.vejsektoren.dk.

  For at inspirere kommunerne til at udarbejde en lokal handlingsplan for trafiksikkerhed har Trafikministeriet ud af de sidste restmidler fra Trafikpuljen afsat 2 mio. kr. til at støtte udarbejdelsen af lokale handlingsplaner i de kommuner, der mangler en sådan.

  Kommunerne har kunnet få tildelt op til 100.000 kr., og skal selv bidrage med mindst det samme beløb, som de har ansøgt om.

  Ud af i alt 39 indkomne ansøgninger, er ansøgningerne fra 19 kommuner blevet imødekommet.

  Tildelingen er sket på baggrund af antal dræbte og tilskadekomne på kommuneveje pr. 10.000 indbyggere.

  -Regeringen prioriterer arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden højt. Det er samtidig afgørende for regeringen, at dette arbejde er effektivt og målrettet. En lokal trafiksikkerhedsplan er et godt redskab for den enkelte kommune, når indsatsen for at skabe en mere trafiksikker kommune skal målrettes og prioriteres, udtaler trafikminister Flemming Hansen.


  Følgende kommuner har fået støtte:

  Blaabjerg Kommune

  Brørup Kommune

  Rougsø Kommune

  Nykøbing-Rørvig Kommune

  Trehøje Kommune

  Ringkøbing Kommune

  Skjern Kommune

  Videbæk Kommune

  Lemvig Kommune

  Bov Kommune

  Vejle Kommune

  Kerteminde Kommune

  Hillerød Kommune

  Frederiksværk Kommune

  Maribo Kommune

  Nørre Alslev Kommune

  Bornholms Regionskommune – tidl. Åkirkeby Kommune

  Bornholms Regionskommune – tidl. Allinge-Gudhjem Kommune

  Sydthy Kommune