Støtte til kommunale trafiksikkerhedsplaner

07. november 2003

I de senere års samarbejde mellem stat, amter og kommuner på trafiksikkerhedsområdet har der bl.a. været stor fokus på udarbejdelse af lokale trafiksikkerhedsplaner.

En lokal trafiksikkerhedsplan er en kommunal plan med lokale mål og indsatser, der kan øge trafiksikkerheden. Planen er baseret på en kortlægning af ulykker, utryghed og trafikale forhold

En opgørelse foretaget i 2002 viser, at 63 kommuner endnu ikke har udarbejdet en lokal handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratet har derfor som hjælp og inspiration til kommunerne samlet alle erfaringer og idéer til, hvordan man udarbejder en lokal trafiksikkerhedsplan på www.vejsektoren.dk.

For at inspirere kommunerne til at udarbejde en lokal handlingsplan for trafiksikkerhed har Trafikministeriet ud af de sidste restmidler fra Trafikpuljen afsat 2 mio. kr. til at støtte udarbejdelsen af lokale handlingsplaner i de kommuner, der mangler en sådan.

Kommunerne har kunnet få tildelt op til 100.000 kr., og skal selv bidrage med mindst det samme beløb, som de har ansøgt om.

Ud af i alt 39 indkomne ansøgninger, er ansøgningerne fra 19 kommuner blevet imødekommet.

Tildelingen er sket på baggrund af antal dræbte og tilskadekomne på kommuneveje pr. 10.000 indbyggere.

-Regeringen prioriterer arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden højt. Det er samtidig afgørende for regeringen, at dette arbejde er effektivt og målrettet. En lokal trafiksikkerhedsplan er et godt redskab for den enkelte kommune, når indsatsen for at skabe en mere trafiksikker kommune skal målrettes og prioriteres, udtaler trafikminister Flemming Hansen.


Følgende kommuner har fået støtte:

Blaabjerg Kommune

Brørup Kommune

Rougsø Kommune

Nykøbing-Rørvig Kommune

Trehøje Kommune

Ringkøbing Kommune

Skjern Kommune

Videbæk Kommune

Lemvig Kommune

Bov Kommune

Vejle Kommune

Kerteminde Kommune

Hillerød Kommune

Frederiksværk Kommune

Maribo Kommune

Nørre Alslev Kommune

Bornholms Regionskommune – tidl. Åkirkeby Kommune

Bornholms Regionskommune – tidl. Allinge-Gudhjem Kommune

Sydthy Kommune