Gå til hovedindhold

Trafikminister Flemming Hansen arbejder for ensartet niveau for flyforsikringer i EU

Indhold

  EU´s transportministre har den seneste tid arbejdet arbejdet intenst med et forslag om bindende minimumsforsikringskrav for luftfartsselskaber og luftfartsoperatører i EU.

  Under et møde i EU´s Transportministerråd har trafikminister Flemming Hansen i dag arbejdet for at forbedre den del af forslaget, som omhandler minimumsforsikringer for skade på flypassagerer.

  Ministeren har således forsøgt at opnå tilslutning til et forslag om højere og ensartede minimumsforsikringskrav for alle passagerer, uanset om der er tale om flyvninger i kommercielt eller privat regi.

  Dette skyldes, at det oprindelige forslag generelt indeholder lavere minimumsforsikringskrav, som endvidere skelner mellem passagerer på kommercielle flyvninger og passagerer på private flyvninger med små fly.

  På mødet i dag kunne det imidlertid konstateres, at der ikke blandt de øvrige transportministre var tilslutning til det danske forslag om højere og ensartede minimumsforsikringskrav for alle typer af flypassagerer.

  Trafikministeren udtaler i den anledning:

  -Under transportministrenes drøftelser har jeg i dag søgt at opnå tilslutning til forhøjede og ensartede minimumsforsikringskrav for alle flypassagerer i EU.

  -Jeg mener principielt, at alle flypassagerer bør have ret til samme forsikringsdækning, hvis de kommer til skade under en flyvning. Omfanget af forsikringsdækning bør derfor ikke afhænge af, om der er tale om en kommerciel eller en privat flyvning.

  -Hertil kommer, at det danske forslag om højere og ensartede minimumsforsikringskrav vil være fuldt ud i overensstemmelse med de forbrugerbeskyttelseskrav, som vi bør opstille i et moderne EU.

  -Det er på den baggrund beklageligt, at det ikke i dag lykkedes at opnå tilslutning fra de øvrige transportministre til det danske forslag. Passagerforsikringer tegnes i dag typisk med en dækning på op til 5 mio. kr. Danmark vil også fremover fastholde dette høje forsikringsniveau for flypassagerer.