Trafikminister Flemming Hansens kommentar til debatten vedr. nye gebyr-regler for luftfarten

14. august 2003

Trafikminister Flemming Hansen, der i øjeblikket opholder sig i Nordgrønland, kan oplyse, at Trafikministeriet i begyndelsen af august har modtaget et notat udarbejdet af Statens Luftfartsvæsen, omhandlende de konsekvenser ændrede gebyrregler vil have for luftfarten.

Materialet er baseret på et års tidsregistrering i Statens Luftfartsvæsen, og er en konsekvens af Rigsrevisionens beretning fra januar 2002 om Statens Luftfartsvæsens gebyrer.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg er opmærksom på, at de ændrede regler for fastsættelse af gebyrer vil have en række konsekvenser for luftfarten, herunder særligt fritidsflyverne, pilotuddannelsen og den mindre luftfart.

-Derfor har jeg nu bedt Statens Luftfartsvæsen om at udarbejde mulige alternative modeller for fastsættelsen af gebyrer. Når dette oplæg foreligger, skal der tages politisk stilling til sagen.