Gå til hovedindhold

Trafikminister Flemming Hansens kommentarer til behovet for forbedring af banenettet

Indhold

  -Det kommer ikke bag på regeringen, at jernbanenettet trænger til en kærlig hånd. Det fik vi bekræftet ved den eksterne analyse af Banestyrelsens spor, der blev offentliggjort i foråret. På grundlag af analysen blev der allerede i marts måned afsat 360 mio. kr. ekstra til fornyelse og vedligeholdelse af banenettet i 2004.

  -I både årets finanslov, Regeringens Investeringsplan og senest også regeringsgrundlaget lægges der op til en bedre vedligeholdelse af jernbanenettet. Målet er at opnå en mere regelmæssig togdrift og kortere rejsetider.

  -Regeringen  forbereder derfor et beslutningsgrundlag til en ny rammeaftale for jernbaneområdet fra 2005 og frem. Jeg forventer, at en sådan aftale vil blive et tema i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

  -Der arbejdes fortsat på beslutningsgrundlaget, og det er for tidligt at sige noget om tal. Men det står klart, at der forestår et langt, sejt træk, før banenettet bliver, som vi ønsker.

  -Sideløbende med de økonomiske overvejelser forbereder jeg en styrkelse af ledelsesstrukturerne i Banestyrelsen. Jeg vil derfor først i den nye folketingssamling at fremlægge et lovforslag, der indsætter en professionel bestyrelse i Banestyrelsen.

  -Samlet forventer jeg, at fastlæggelsen af de økonomiske og ledelsesmæssige rammer for Banestyrelsen i dette efterår kan blive startskuddet for en målrettet og effektiv indsats til langsigtet forbedring af jernbanenettet. Det er der nemlig behov for, siger trafikminister Flemming Hansen.