Gå til hovedindhold

Trafikministeren udsætter lovforslag om ændring af færgeloven

Indhold

  Trafikministeren har i dag besluttet at udsætte fremsættelsen af forslag til lov om ændring af lov om færgefart.

  Forslaget var sat på regeringens lovprogram til fremsættelse den 26. februar 2003.

  Forslaget varet resultat af langvarige forhandlinger mellem Trafikministeriet og Kommissionen, der i 1998 indledte en traktatkrænkelsessag mod Danmark, fordi Kommissionen mente, at dansk færgelovgivning var i strid med EU-retten.

  Den foreslåede lovændring ville bl.a. have medført, at alle færgeruter, der i dag drives af offentlige myndigheder skulle i udbud.

  Offentlige myndigheder ville desuden i forbindelse med udbud af færgeruter ikke længere kunne stille krav om, at en ny færgeoperatør overtog det hidtil anvendte færgemateriel og tilbød de ansatte på færgeruten arbejde efter reglerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

   Jeg mener, at det ville føre til urimelige resultater, hvis Danmark skulle imødekomme Europa-Kommissionens krav i denne sag. De indkomne høringssvar til udkastet til lovforslag har bestyrket mig i denne opfattelse.

  -Jeg vil derfor udsætte fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget. Jeg vil nu tage direkte kontakt til EU-kommissæren for transport og det græske formandskab for at få kortlagt, hvordan man varetager færgebetjening i andre EU-lande og med henblik på at få fastsat en bagatelgrænse i EU-retten, således at de mindste færgeruter ikke berøres af udbudskravet.

  -Det er ikke sund fornuft at stille krav om udbud af de helt små færgeruter, når alle erfaringer viser, at markedet ikke er interesseret i færgeruterne, og når udbuddene kun medfører ekstraomkostninger til færgebetjeningen.