Trafikministerens indlæg vedr. investeringsplan for Trafikministeriets område

21. februar 2003

Se dokumentet her: http://www.trm.dk/nyheder/investeringsplanen.pdf