Gå til hovedindhold

Trafikministerens kommentar til artikel i dagspressen

Indhold

   

  Der er i dagens udgave af Berlingske Tidende omtalt, at grundlaget for at fravælge DSB i forbindelse med udbuddet i Midt- og Vestjylland var forkert. Avisen vil vide, at passagertrafikken på de pågældende strækninger skulle været steget endnu mere end forudsat i DSB’s tilbud.

  DSB har ikke på nuværende tidspunkt beregnet tal dækkende de udbudte strækninger, og der knytter sig derfor betydelig usikkerhed til trafikudviklingen i 2002. DSB har i dag oplyst, at følgende tal udgør det bedste skøn for trafikudviklingen på nuværende tidspunkt: 

  I Vestområdet, dvs. Jylland og Fyn, er trafikken fra 2001 til 2002 steget med 3 pct. målt i rejser og 4 pct. målt i indtægter. Udviklingen på de udbudte strækninger viser generelt samme udvikling som udviklingen i vestområdet, men det skal dog bemærkes, at en del af fremgangen skal henføres til indførelse af halvtimesdrift mellem Århus og Odense. DSB skønner, at antallet af rejser på de udbudte strækninger er steget 2,6 pct. fra 2001 til 2002, og indtægterne 3,5 pct. inkl. takststigninger. 

  Det bør tilføjes, at ministeriet i sit grundlag for vurderingen af DSB’s tilbud ikke tog stilling til forudsætninger om trafikvæksten fra 2001 til 2002, men kun til stigningen indenfor udbudsperioden, som omfattede tidsrummet fra 2003 til 2010 samt de faktorer som skulle begrunde en sådan trafikstigning.

  Stigningen i 2002 havde kun indirekte indflydelse på tilbuddet og vurderingen af forudsætningerne for dette.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Vi har ikke data, som giver et sikkert overblik over trafikudviklingen på de udbudte strækninger i Midt- og Vestjylland i 2002.

  -DSB’s tilbud blev vurderet på dets forudsætninger om udviklingen i udbudsperioden 2003 til 2010, og forudsætninger om 2002 indgik ikke i bedømmelsen.

  -Og endelig vil jeg gerne advare mod at diskussionen om afvisningen af DSB’s tilbud ikke genoptages hver gang, der fremkommer en enkelt ny oplysning om hvad der er sket siden da.