Gå til hovedindhold

Trafikministerens kommentar til omtale af planer om yderligere udbygning af Køge Bugt Motorvejen

Indhold

    Foranlediget af presseomtale af, at regeringen er positivt indstillet over for en yderligere udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, udtaler trafikminister Flemming Hansen:

    -Vejdirektoratet offentliggjorde i august måned en VVM-redegørelse for udvidelse af Køge Bugt Motorvejen på strækningen Hundige-Greve S. Udvidelsen af denne strækning indgår i den politiske aftale fra januar 2001 om investeringer på trafikområdet. VVM-redegørelsen viser, at trafikken også syd for udbygningsstrækningen mellem Greve S og Køge N i løbet af få år vil have antaget et sådan omfang, at det kan være relevant at overveje en udbygning.

    -Jeg har noteret mig VVM-redegørelsens beregninger af trafikbelastningen  på strækningen syd for Greve frem mod 2010, men jeg vil gerne understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet nogen beslutninger vedrørende denne strækning.

    -Før der i givet fald vil kunne træffes beslutning om en udbygning af strækningen syd for Greve, vil der skulle gennemføres en VVM-undersøgelse, således at der skabes klarhed over bl.a. udgifterne ved en udbygning.