Gå til hovedindhold

Trafikministerens kommentar til rapport om S-togsulykke

Indhold

  Jernbanetilsynet har i dag offentliggjort en rapport om S-togsulykken i Holte sidste år. I den forbindelse har Banestyrelsen erklæret sig uenige i en række af rapportens konklusioner.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Ulykken ved Holte var tragisk. Nu foreligger Jernbanetilsynets rapport, med henstillinger og anbefalinger til forbedring af jernbanesikkerheden.

  -Jeg har dog noteret mig, at Banestyrelsen ikke er enig i Jernbanetilsynets konklusioner. Derfor vil Trafikministeriet sammen med de berørte parter følge op på den sagsgang, der har været i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten.

  -Derudover vil Trafikministeriet nøje overvåge opfølgningen på havarirapporten.

  -Men på trods af Holte-ulykken kan der ikke herske tvivl om, at sikkerheden på jernbanen for passagerer generelt er meget høj – også sammenlignet med øvrige trafikformer.